Zrušení pobočky Brno

Vážení členové i příznivci České asociace studentů psychologie ,

po dlouhém a nároč ném rozvažování bylo současným Předsednictvem ČASP rozhodnuto o zrušení pobočky ČASP Brno dle Stanov ČASP dle oddílu 5.4 v odstavci 5b, a to k 1. 1 . 2018.

K takto závažnému kroku jsme se rozhodli přistoupit poté, co byla z ČASP za porušování Stanov a z dalších závažných důvodů v yloučena Manažerka pobočky ČASP Brno, která vedla pobočku v roce 2017, následně nebyla zvolena kandidátka ve Volbách do Předsednictv a pro rok 2018 a v Opakovacích volbách do Předsednictva pro rok 2018 se nenašel vhodný kandidát. Vzhledem k problémům spojených s touto pobočkou, se kterými se Předsednictvo v roce 2017, ale i v minulých letech, potýkalo, rozhodli jsme, že chod pobočky na dále není možný.

Z výše uvedených důvodů se také nebudou konat Mimořádné volby do Předsednictva, které by měly následovat po vyloučení Manažerky za pobočku Brno z ČASP. Do konce roku 2017 přebírá odpovědnost za danou pobočku Prezidentka ČASP Bc. Tereza Byd žovská.

Zároveň nás mrzí, že se tahle situace dotkne jak pasivních, tak i aktivních a pokročilých členů pobočky, avšak pokusíme se jim vyjít vstříc, jak jen to bude možné. Právě probíhající Kurz krizové intervence bude nadále organizován dle předem dohodnutých pravidel a bude ukončen v předem stanoveném termínu.

Stávajícím členům nadále p latí členství v ČASP a mají možnost převést své členství pod záštitu jiné pobočky ČASP (Praha, České Budějovice, Olomouc, Ostrava). To znamená, že Vaše členství se neruší, možnost zúčastnit se kurzů se slevou Vám zůstává a také všechny výhody spojené s Vaším členstvím. V případě, že jste aktuálně aktivní na této pobočce a rádi by ste se nadále angažovali v ČASP, dejte nám prosím vědět, abychom společně mohli vymyslet řešení Vaší situace.

Na závěr si jen přejeme, aby se Vás současné změny příliš nedotkly, a věříme, že se nám současnou obtížnou situaci podaří společně překonat.

Do budoucna jsme rozhodně otevření znovuzaložení této pobočky. Jsme připraveni plně podpořit iniciativní studenty a vhodné kandidáty, kteří budou mít chuť obnovit fungování ČASP v Brně.

V případě, že se Vás toto rozhodnutí týká, dejte nám prosím vědě t, pod kterou pobočku ČASP byste chtěli patřit a příp. zda chcete být nadále aktivně zapojení do fungování asociace.

Kontakty, na které se můžete obrátit:
prezident@caspos.cz
tajemnik@caspos.cz

19. 12. 2017
Předsednictvo České asociace studentů psychologie, z.s.