Výsledky voleb do předsednictva ČASP 2017

Volební komise ČASP pro Volby do Předsednictva ČASP pro volební období 2018, která je složena z Prezidentky Bc. Terezy Bydžovské, Tajemnice Kataríny Trošokové a člena Revizní komise Mikuláše Tomana, potvrzuje, že volby proběhly v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Volby do Předsednictva ČASP jsou tedy platné.

Voleb do Předsednictva ČASP se zúčastnilo celkem 57 členů ČASP, přičemž právo hlasovat mělo 158 aktivních a pokročilých členů. Někteří voliči se zdrželi v případě některých pozic hlasování. Na pozice Prezidenta, Tajemníka a Finančního manažera ČASP volili všichni členové ČASP, na pozice Manažerů poboček pak pouze členové příslušné pobočky.

Volby mohou být prohlášeny za platné v případě, že se jich zúčastní minimálně 25% členů s právem hlasovat. Tato podmínka byla splněna. Kandidát je zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů. Z tohoto důvodu nebyl zvolen Manažer pobočky Brno a budou vypsány Mimořádné volby na pozici Manažer pobočky Brno pro volební období 2018.

Podrobné výsledky voleb naleznete pod tímto odkazem.