Volby do Předsednictva ČASP 2018

Volby do Předsednictva ČASP 2018

 1. Toto ustanovení je platné pro volby do Předsednictva ČASP v roce 2018.
 2. Kandidovat ve volbách do Předsednictva ČASP v roce 2018 je možné na následující pozice: Prezident, Finanční manažer, Tajemník, Manažer pobočky Praha, Manažer pobočky Olomouc, Manažer pobočky Ostrava a Manažer pobočky České Budějovice.
 3. Volby do Předsednictva ČASP v roce 2018 se budou konat od 5. 11. 2018 do 11. 11.  2018.
 4. Kandidovat ve volbách do Předsednictva ČASP může na všechny výše uvedené pozice každý pokročilý člen ČASP viz. Vyhláška k volbám do Předsednictva 2018.
 5. Kandidatury je možné zasílat v termínu od 8. 10. 2018 do 22. 10. 2018 elektronickou formou na emailovou adresu info@caspos.cz. 
 6. Kandidát je povinen zaslat spolu s kandidaturou souhlas s vlastní kandidaturou (viz Příloha č. 1), strukturovaný životopis a motivační dopis odpovídající na otázky dle Přílohy č. 2.
 7. Zasláním výše uvedeného kandidát souhlasí se zveřejněním životopisu a motivačního dopisu a s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 8. Výše zaslané materiály budou zveřejněny na webových stránkách a Facebooku asociace od 23. 10. 2018 nejdéle pak do konce roku 2018. Zveřejnění se řídí pravidly společnosti Facebook.
 9. Volit ve volbách do Předsednictva ČASP mohou aktivní a pokročilí členové ČASP, přičemž ve volbě Prezidenta, Tajemníka a Finančního manažera hlasují členové ČASP bez rozdílu příslušnosti k dané pobočce. Ve volbě Manažera pobočky hlasují členové ČASP vždy dle příslušnosti k dané pobočce ČASP.
 10. Volby do Předsednictva ČASP jsou platné, pokud se jich účastní minimálně 25% členů s právem hlasovat.
 11. Pro zvolení je potřeba relativní většiny hlasů.
 12. V případě volby ze dvou kandidátů, kdy dojde ke shodě počtu získaných hlasů, se volba opakuje se stejnými kandidáty s odstupem jednoho týdne.
 13. V případě volby z více než dvou kandidátů v prvním kole zvítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Do případného druhého kola voleb postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě shody počtu hlasů na druhém a dalších místech postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. Druhé kolo probíhá s odstupem jednoho týdne.
 14. Volby vyhlašuje Tajemník ČASP a za jejich průběh je zodpovědná volební komise složená z Prezidenta, Tajemníka a jednoho člena Revizní komise ČASP.

Seznam příloh:
Vyhláška k volbám do Předsednictva ČASP 2018
Souhlas s kandidaturou ve volbách do Předsednictva ČASP 2018
Motivační dopis

V Olomouci dne 8. 10. 2018

Bc. Katarína Trošoková
Tajemník ČASP