Tréninky

Naši trenéři pořádají tréninky na různá témata především v oblasti soft skills. Trénují při rozličných příležitostech (konference, destigmatizační kampaně, vzdělávání pro studenty atd.). Z častých témat můžeme jmenovat například prezentační dovednosti, time management, duševní hygienu, zvládání stresu, práci v týmu, efektivní komunikaci nebo dávání a přijímání konstruktivní zpětné vazby.

Pokud máte zájem o spolupráci, prosím, kontaktujte nás, a my Vám ušijeme trénink přímo na míru. Můžete naspat, o jaké téma máte zájem, na základě čehož provedeme analýzu potřeb nebo můžeme společně vybrat téma, které z analýzy vyplyne.