Tréninky

Naši trenéři pořádají tréninky na různá témata především v oblasti soft skills. Trénují při rozličných příležitostech (konference, destigmatizační kampaně, vzdělávání pro studenty atd.). Z častých témat můžeme jmenovat například prezentační dovednosti, time management, duševní hygienu, zvládání stresu, práci v týmu, efektivní komunikaci nebo dávání a přijímání konstruktivní zpětné vazby.

 “Pokud máte zájem o spolupráci, prosím, kontaktujte nás, a my Vám ušijeme trénink přímo na míru. Můžete napsat, o jaké téma máte zájem, na základě čehož provedeme analýzu potřeb nebo můžeme společně vybrat téma, které z analýzy vyplyne.”

Zpětná vazba

Zpětná vazba je nesmírně cenný nástroj k práci na sobě a k fungování v pracovním kolektivu i ve vztazích. Ne vždy je ale jednoduché přijímat ani dávat zpětnou vazbu, která je často chybně zaměňována s kritikou. V rámci tréninku Zpětná vazba Vám představíme model zdrojů sebepoznání JOHARI okno, definujeme si zpětnou vazbu a její charakteristiky a budeme se věnovat tématu efektivního plánování zpětné vazby. Vše si prakticky vyzkoušíme na příkladech situací, které by se mohly vyskytnout konkrétně ve Vašem pracovním či osobním životě. Celý trénink je koncipován na 5 hodin, dle potřeby je možné dobu trvání upravit.