Kdo jsme?

Jsme komunita studentů psychologie, kteří si prošli intenzivním kurzem od ČASP v neformálním vzdělávání se zaměřením na „trenérství.“ Tento kurz se jmenuje „Letní Trenérská škola ČASP,“ který účastníkům poskytuje základní znalosti a dovednosti k přípravě tréninků na rozmanitá témata. Naše trenérská komunita se skládá z ČASP trenérů a kandidátů na tento titul. Komunita trenérů je přátelská skupina, kde vzájemně podporujeme vlastní růst a kreativitu, a kde nacházíme inspiraci a motivaci.

Co a proč to děláme?

Neformální vzdělávání je určené pro jakoukoliv skupinu účastníků. Tréninky soft-skills děláme jak pro studenty, tak pro pracující, seniory či dospívající. Kouzlo tréninků spočívá v základní metodologii, která vychází z Kolbova cyklu učení. Ten klade důraz na prožitek účastníka, který si musí sám najít cestu k dovednosti. Trénink si můžete představit jako workshop, avšak se specifickou metodologií, která zároveň trenérům umožňuje flexibilně reagovat na potřeby účastníků.

V trénincích je vždy respektována jedinečnost každého účastníka, trenéři vždy zaručují rovnocenný přístup a kladou důraz na aktivní zapojování v průběhu celého tréninku. Na rozdíl od tříd ve školách se s námi nesedí v lavicích – máme rádi neformální prostředí a s oblibou využíváme i venkovní prostory.

Trenéři se po absolvování Letní trenérské školy zavazují k profesionálnímu výkonu při každém tréninku. Naším cílem je vzdělávat dle potřeb účastníků, vždy dle “evidence based” teorií či ověřené praxe. Za každým tréninkem se skrývá mnoho hodin práce – jak na materiálech, tréninku, tak trenéra sám na sobě. Podporujeme trenéry v nepřetržitém vzdělávání a práci na svých dovednostech, aby byli schopni odvádět nejprofesionálnější výkony.

Jak to vzniklo?

Roku 2015 se zrodil nápad nabídnout studentům psychologie školení v neformálním vzdělávání či zážitkové pedagogice. Kateřina Palová, která s nápadem přišla, zorganizovala první ročník LTŠ. Původně měla školení provést externí organizace, ale z organizačních důvodů z toho sešlo. Vedení se ujaly Barbora Vavřichová a Markéta Pešoutová, čerstvé absolventky mezinárodní trenérské školy EFPSA (Evropská federace psychologických studentských asociací), a kurzu daly finální podobu a náplň. Následující rok se do příprav LTŠ zapojila Katarína Sabolová, která pomohla rozjet trenérství v ČASP, tak jak ho známe nyní. LTŠ se koná každoročně, díky neutuchajícímu nadšení mnoha trenérů, kteří kurz organizují a díky zájmu studentů psychologie, kteří se kurzu chtějí účastnit.

Trenérské centrum

Trenérské centrum vzniklo na podzim roku 2017 s cílem začlenit trenérství do organizační struktury ČASP. Tvoříme základnu pro rozrůstající se komunitu ČASP trenérů a absolventů Letní trenérské školy ČASP. V rámci Trenérského centra usilujeme o rozšíření povědomí o podstatě a náplni tréninků. Naší hlavní náplní je každoroční organizace LTŠ ČASP; budování, rozvoj a podpora trenérské komunity. V neposlední řadě vytváříme a zprostředkováváme trenérské příležitosti.