Registrace

Cena členského poplatku za období od 1. 11. do 31. 10. následujícího roku je 100 Kč. Při registraci od 1. 5. do 31. 10. je cena členského poplatku snížena na 50 Kč.

Upozorňujeme, že členství je automaticky ukončeno všem členům ke dni 31. 10., až poté je možné uhradit fakturu za následující období.

Při platbě uvádějte variabilní symbol uvedený v zálohové faktuře, která vám po registraci přijde na e-mail!