Psychologie pod pokličkou

Popis projektu

Psychologie pod pokličkou vznikla v návaznosti na projekt Boření mýtů o psychologii, který je taktéž zaměřen na spolupráci mezi studenty psychologie a žáky olomouckých středních škol. Na základě tohoto projektu vznikla ze strany středoškoláků poptávka po možnostech dalšího vzdělávání v oblasti psychologie. A tak jsme vytvořili cyklus přednášek, který mohou žáci absolvovat jako celek.

Setkání budou probíhat vždy od 17:00 do 18:30 na Katedře psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc v učebně 216. Začínáme ve čtvrtek 16. února 2017.

Účastníci, kteří absolvují alespoň 80% přednášek a odevzdají práci na jedno z témat probíraných na kurzu, získají po ukončení certifikát o absolvování. Kurz není akreditovaný.

Letos jsou na programu tato témata:

Program na další semestr zatím nebyl sestaven, brzy se dozvíte více informací.

Platba za kurz v částce 299 Kč se uskuteční až na 1. setkání – prosím neposílejte peníze na účet ČASP. 

  • 16. 2. 2017 - 6. 4. 2017
  • Členové 260 Kč / Ostatní 299 Kč
  • 25 + 5 náhradníků
  • od 16. 1. 2017 do 15. 2. 2017
  • Dominik Tomášek
  • tomasekdom@gmail.com