Psychologie baru

Popis projektu

Malá konference plná workshopů pro širokou veřejnost, při které nepřednášejí učitelé a odborníci, ale sami studenti psychologie, kteří se chtějí podělit o psychologická témata, jež jsou jim blízké.

Přijďte si zkusit nové dovednosti pod vedením studentů psychologie.

Projekt je v současnosti ve fázi příprav, brzy se dozvíte více informací.

  • Veronika Brabcová
  • brabcova.v@gmail.com