ČASP Buddy

Popis projektu

Projekt je realizován rozdělením nově příchozích studentů na začátku školního roku do několika skupinek.  Ke každé skupince je následně přiřazen jeden buddy; člověk, na kterého se mohou studenti kdykoli obrátit a který bude k dispozici pro jejich dotazy. Buddy se také může se také stát společníkem při poznávání krás Olomouce či při návštěvě místních podniků a akcí.

Na pozici buddy jsou každoročně vybíráni aktivní členové ČASP, zodpovědní, spolehliví a prověření studenti s vysokou motivací. Každý buddy prošel minimálně jednou celým “novým procesem” školního roku na vysoké škole a na naší katedře přímo.

Hlavní cíle projektu

  • zjednodušovat orientaci novým studentům na katedře
  • utužovat meziročníkové vztahy
  • umožnit získání nových zkušeností v práci s lidmi a týmem studentům na pozici buddy
  •  rozvíjet smysl pro spolupráci
  • přispívat k přátelské atmosféře na škole a vytvářet dobré vztahy mezi studenty navzájem

Výhledově se budeme snažit o podobně úspěšné rozběhnutí projektu Buddy i na dalších pobočkách. Koordinátorem projektu ČASP Buddy pro akademický rok 2016/2017 je Veronika Kocmanová.

  • Lenka Zítková
  • lenkazitkovark@seznam.cz