Boření mýtů o psychologii

Co se skrývá v hlubinách oceánu

Projekt vede tým 4 – 5 studentů psychologie, kteří by rádi dokázala veřejnosti, že psychologie není pouhá pavěda. Hlavním opěrným bodem je prezentace “Poznej pravou psychologii aneb Co se skrývá v hlubinách oceánu”. Námětem prezentace je ledovec, který má dva významy. Jeden z nich je psychologický – ledovec má své postavení v topografickém modelu osobnosti Sigmunda Freuda. Druhý a hlavní význam ledovce spočívá v jeho vyčnívající, tedy menší části. Ta symbolizuje nedostatečný pohled, jakým lidé psychologii často vnímají. Celý zbytek ledovce, čili celá podstata psychologie, je však ukryt v hlubinách oceánu. Rádi bychom touto cestou ukázali i ukrytou část psychologie.

Projekt se zaměřuje na možnosti využití psychologie, zejména pak uplatnění psychologa. Dále poukazuje na důležitost psychologie ve výzkumu a na její význam do budoucna. Jsou zde zahrnuty ukázky a videa z významných experimentů, například výzkumu Solomona Asche, Stanleyho Milgrama či Philipa Zimbarda.

Pro školy je připravena naše prezentace. Dále je možnost si vybrat z dalších doprovodných prezentací s různými tématy. Pokud školy považují za důležité poukázat na problémy, které řeší psychologie, a chtějí je vysvětlit a předejít jim, mohou si vybrat konkrétně zaměřená témata, například prezentaci o poruchách příjmu potravy.

Realizace a průběh projektu

Prezentování projektu proběhne nejen na vybraných školách v Olomouci, ale také na dalších školách v ČR. Po prezentaci daných témat budou mít studenti prostor pro otázky či diskuzi.

Výsledky projektu

Důležitá je pro nás především zpětná vazba. Proto jsme vytvořili dotazníky, ze kterých zjistíme, jaký názor na psychologii měli studenti před prezentací a po ní. Poznáme tak, zda se nám podařilo odhalit největší skrytou část ledovce v hlubinách oceánu.

Hlavní cíle projektu

  • vyvrátit zažité domněnky a představy o psychologii
  • vysvětlit cíle a okruhy psychologie
  • popsat, kde všude se psychologie využívá a kde může najít uplatnění
  • popsat práci psychologa, vysvětlit si, kde se může psycholog realizovat
  • poukázat na psychlogii jako na vědu, která se rovněž zabývá výzkumy
  • poukázat na zajímavé objevy, výzkumy a experimenty v psychologii
  • na pozici přednášejícího získá student zkušenosti s prezentováním vlastního tématu pro širší veřejnost
  • přednášející získá zkušenost, jak přiblížit lidem téma, na které je nahlíženo pouze z jednoho úhlu pohledu, z více stran s možnostmi argumentace
  • Jakub Pisklák
  • jakub.pisklak01@upol.cz