Alter ego

Popis projektu

Náplní Alter Ega jsou různé zácvikové dramatické hry (tzv. „zahřívačky“), díky kterým se učíme praktikovat a chápat hlavní dramatické zásady. Mezi hlavní náplň našich setkávání však patří zábava, originalita a secvičování her v psychologickém duchu, díky čemuž jsou členové schopni rozpoznat a více se spřátelit se svým alter egem (pokud ještě nebylo objeveno). Dále se snažíme, aby každý člen měl možnost přispět svou originalitou do celkového díla.

Za sebou již máme vystoupení pásma monologů a jednoho dialogu na téma Vnitřní svět a v dalším semestru se chystáme secvičit dramatické hry s čistě psychologickou tématikou.

  • Tereza Vaculová
  • vaculova.tereza@gmail.com