Pobočka: Olomouc

Alter Ego je studentský dramatický kroužek, který tento rok nově vznikl na Katedře psychologie FF UP.

Pobočka: Olomouc

Projekt Boření mýtů o psychologii si klade za cíl vyvrátit zažité domněnky, představy o psychologii a upřesnit pohled na ni. Projekt se snaží ukázat studentům středních škol a veřejnosti, kde všude se psychologie může uplatnit, čím se psycholog může zabývat.

Pobočka: Olomouc

ČASP Buddy je projekt České asociace studentů psychologie, z. s., který běží od září 2013 na olomoucké katedře psychologie. Byl inspirován podobnými projekty zahraničních univerzit. Hlavním cílem tohoto projektu je zjednodušit studentům prvního ročníku orientaci na nové škole a pomoci jim se začleněním do již fungujícího kolektivu studentů psychologie.

Pobočka: Olomouc

Projekt ČASP Trainers sdružuje dohromady studenty psychologie, kterým je blízká práce v oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje, a kteří se chtějí v tomto směru dále rozvíjet. Jedná se o CELOREPUBLIKOVÝ PROJEKT.

Pobočka: Olomouc

Časpis je katederní časopis vycházející dvakrát za semestr.

Pobočka: Olomouc

Malá konference plná workshopů pro širokou veřejnost, při které nepřednášejí učitelé a odborníci, ale sami studenti psychologie, kteří se chtějí podělit o psychologická témata, jež jsou jim blízké.  ​Přijďte si zkusit nové dovednosti pod vedením studentů psychologie.

Pobočka: Olomouc

Projekt zaměřený na šíření povědomí o psychologii mezi studenty olomouckých středních škol.