ČASP Buddy v Praze

Popis projektu

ČASP BUDDY je projekt, který byl poprvé realizován v roce 2013 na olomoucké katedře psychologie.

Hlavní cíle projektu

Záměrem Buddy projektu je vytvářet mezi studenty psychologie příjemné prostředí přátelských vztahů, pomoci a podpory. Pro spoustu studentů může příchod na vysokou školu či do neznámého města znamenat počáteční starost, nekomfort a proto je prvotní snahou projektu pomoci překonat obavy či nejasnosti nových studentů společným programem, dát každému možnost zapojit se do projektu a ,,získat“ tak svého Buddyho – parťáka, kamaráda, průvodce, na kterého se může vždy obrátit se svými dotazy.

Kromě uvedených základních cílů projektu je jeho smyslem zlepšit vztahy mezi studenty psychologie napříč ročníky, ukázat na možnost společné aktivní spolupráce, na příležitosti, které studium nabízí a těmito dílčími aktivitami přispívat k příjemné, pozitivní atmosféře na katedře a vytvořit tak kvalitnější a jednodušší podmínky (nejen) při samotném začátku studia.

Buddíci

Studentům vybraných na pozici Buddyho dává projekt možnost sdílet své zkušenosti s druhými, zdokonalovat organizační a komunikační schopnosti a pracovat na svém osobním rozvoji prostřednictvím práce s lidmi.

Pozice Buddyho představuje studenta psychologie a zároveň aktivního člena ČASP, který má energii a chuť podat pomocnou ruku, být kreativní v realizování programu pro svůj tým a samozřejmě nesmí postrádat základní předpoklady – spolehlivost, zodpovědnost, empatie, optimismus, vlídnost, přátelskost a otevřenost vůči námětům či připomínkám druhých.

Od října 2018 se budeme snažit o úspěšné rozjetí projektu i na naší pobočce v Praze, a právě hledáme Buddíky! Sepiš motivační dopis, kontaktuj Domču (vedoucí projektu) a pomoz nám pomáhat!

  • Dominika Marková
  • markova.domca@gmail.com