ČASP Buddy

Popis projektu

ČASP BUDDY je projekt, který byl poprvé realizován v roce 2013 na olomoucké katedře psychologie. Od zimního semestru akademického roku 2017/2018 začal fungovat i na Katedře psychologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Hlavní cíle projektu

Záměrem Buddy projektu je vytvářet mezi studenty psychologie příjemné prostředí přátelských vztahů, pomoci a podpory. Pro spoustu studentů může příchod na vysokou školu či do neznámého města znamenat počáteční starost, nekomfort a proto je prvotní snahou projektu pomoci překonat obavy či nejasnosti nových studentů společným programem, dát každému možnost zapojit se do projektu a ,,získat“ tak svého Buddyho – parťáka, kamaráda, průvodce, na kterého se může vždy obrátit se svými dotazy.

Kromě uvedených základních cílů projektu je jeho smyslem zlepšit vztahy mezi studenty psychologie napříč ročníky, ukázat na možnost společné aktivní spolupráce, na příležitosti, které studium nabízí a těmito dílčími aktivitami přispívat k příjemné, pozitivní atmosféře na katedře a vytvořit tak kvalitnější a jednodušší podmínky (nejen) při samotném začátku studia.

Naši Buddíci

Studentům vybraných na pozici Buddyho dává projekt možnost sdílet své zkušenosti s druhými, zdokonalovat organizační a komunikační schopnosti a pracovat na svém osobním rozvoji prostřednictvím práce s lidmi.

Pozice Buddyho představuje studenta psychologie a zároveň aktivního člena ČASP, který má energii a chuť podat pomocnou ruku, být kreativní v realizování programu pro svůj tým a samozřejmě nesmí postrádat základní předpoklady – spolehlivost, zodpovědnost, empatie, optimismus, vlídnost, přátelskost a otevřenost vůči námětům či připomínkám druhých.

Ohlasy na projekt

Noví studenti vnímají projekt nejen jako pozitivní snahu o pomoc a zájem o ně v kladném slova smyslu, ale také jako skvělou příležitost pro seznámení se s mladými lidmi, kteří mají nadšení pro pořádání společných akcí a pro předání svých dosavadních zkušeností, poznatků, znalostí či tipů a doporučení týkající se školní, vzdělávací, kulturní nebo jiné oblasti.

  • Aneta Kaprová
  • AnetaKaprova@seznam.cz