Náhradní náruč

Popis projektu

Již dlouhodobě spolupracujeme s brněnským centrem Kociánka, které poskytuje péči osobám s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením. V rámci projektu umožnujeme studentům zapojit se do fungování centra a nahlédnout do světa těch, jejichž život se většinu času odehrává v prostorách pobytové sociální služby. Naše dobrovolnická práce spočívá v tom, najít si volný čas a strávit ho společně s klienty centra, které se nesmírně těší z každé nové tváře. Jde sice o práci fyzicky i psychicky náročnou, ale odmění vás pocitem dobře investovaného času a energie a obohatí novými zkušenostmi a zážitky.

Projektem se snažíme o rozvoj emoční inteligence u studentů a uvědomení si důležitosti dobrovolné práce v pobytových zařízeních sociálních služeb a motivovat studenty i k vlastní iniciativě v tomto směru.

  • Miriam Šefčíková
  • sefcikova.mirka@gmail.com