Do světa autismu

Popis projektu

Účastnící projektu se mohou zapojit jako spoluorganizátoři zájmových kroužků na ZŠ Štolcova či například jako výpomoc na táborech určených pro děti s PAS.

Všechny tyto aktivity mají pevně danou dobu, takže je zapotřebí přizpůsobit se času konání. Kroužky však probíhají během celého týdne, a to odpoledne, s výjimkou sobotních výletů, které se konají jendou měsíčně. Účastníci praxe se věnují dětem a pomáhají jim během jejich aktivit.

Studenti tak mají možnost poznat reálné projevy autismi mimo definice z učebnic. Naučí se zde, jak děti s autismem vnímají svět a jak s takovým dítětem komunikovat.

  • Markéta Davidová
  • 462570@mail.muni.cz