Veronika Kocmanová

ČASP Trenér a mentor, Organizátor LTŠ 2017, 2019

  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Magisterské studium
  • Trénuje od 9/2016

Proč trénuje:

Na trénincích se mi líbí vzájemné obohacení. Já můžu předat dovednosti účastníkům, motivovat je a zároveň se od nich sama učím. Každý trénink mě posouvá dále, ať už v prezentačních dovednostech, seberozvoji, organizaci. Díky stále novým tématům tréninků si rozšiřuji znalosti, objevuji spoustu zajímavých informací, užitečných do profesního i osobního života. A v neposlední řadě mě těší zpětná vazba účastníků, že společně strávený čas vnímají jako užitečný pro vlastní další rozvoj.

Oblíbená témata:

Témata z oblastí leadership, (sebe)motivace a komunikace (nejvíce asertivita a zpětná vazba).