Terezie Zuntychová

ČASP Trenér a mentor

  • Univerzita Karlova v Praze
  • Bakalářské studium
  • Trénuje od 9/2016

Proč trénuje:

Baví mě, když se na jednom místě sejdou lidé se stejným cílem. K jeho dosažení je právě ta prvotní touha a zájem nejdůležitější.

Oblíbená témata:

Všechna, která nejdou jen po povrchu, dotknou se pilířů logoterapie, a současně se opírají o evidence-based poznatky.