Revizní komise

Trojčlenná revizní komise

Revizní komise ČASP je složena ze 3 členů a její činnost tvoří dohled nad tím, zda jsou záležitosti spolku a jednotlivých poboček řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se Stanovami a platnými právními předpisy. Revizní komise také rozhodouje spory mezi členem a spolkem, přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku a také rozhodnutí o odvolání člena z vykonávané funkce.

Pro výkon svěřených činností smí členové komise nahlížet do dokumentů spolku a požadovat od členů orgánů spolku vysvětlení k projednávaným záležitostem.

V současném období jsou členy revizní komise: Mikuláš Toman, Dominik Tomášek, Jan Chamrád

Detail profilu