Post Erasmus Adaptace

Post Erasmus Adaptace

„Studijní pobyt či stáž v zahraničí je velmi hodnotnou zkušeností, která je pro každého originální. Stejně tak návrat do domoviny prožívá každý odlišně a používá různé techniky, jak se zpětně adaptovat. V rámci tréninku Post Erasmus Adaptace chceme účastníkům pomoci zvládnout tuto životní fázi návratu a lépe se tak aklimatizovat na domácí prostředí. Trénink trvá tři hodiny a je určen pro 4–20 účastníků. 

V první části tréninku účastníci společně uzavřou Erasmus (pobyt v zahraničí) tak, že si jej nejprve nakreslí, následuje diskuze, sdílení a uvědomění si osobnostního posunu. Vše je ukončeno „rituálem“, který uzavře jejich životní kapitolu. V druhé části nejprve probíhá diskuze o návratu, následně je trénink zaměřen zejména na téma psychohygieny a efektivní komunikace. Získané informace si účastníci ve skupinkách prakticky vyzkouší na několika příkladech situací. Po brainstormingu zaměřeného na otázku „Co dál?“ si vytvoří Akční plán, který jim pomůže stanovit si vizi do budoucna a lépe se adaptovat na novou životní etapu.“