České Budějovice

ČASP pobočka v Českých Budějovicích je nejmladší pobočkou, která se snaží především o šíření povědomí o ČASP a její kultuře mezi nové a stávající studenty. Na naší fakultě funguje projekt Buddy, organizujeme tematické psychopárty a vánoční setkání. V budoucnu se plánujeme zaměřit i na organizování přednášek a dalších akcí zaměřujících se na sekundární vzdělávání. Díky tomu, že je naše pobočka menší, zachováváme si atmosféru příjemného rodinného prostředí, kde mají všichni studenti možnost zapojit se aktivně do pořádání nejrůznějších akcí. Rádi mezi sebou přivítáme všechny nové členy ČASP, a proto neváhej a přijď mezi nás! Můžeš získat nové zkušenosti, přátele se stejnými zájmy, pracovat na osobním rozvoji a hlavně se dobře pobavit.

Olomouc

Olomoucká ČASP je zakládající pobočka s největším počtem členů. Tato pobočka je známá pro svůj bohatý studentský život, který připravují nejen členové organizace, ale i její příznivci. Během semestru se studenti scházejí na schůzkách pobočky, různých tematickým party, jarmarcích, vánočním večírku či při různých hrách. Například na těchto akcích si můžete poslechnout naše hudební uskupení PsyChoir. Na pobočce vychází měsíčník ČASPIS, který informuje o dění na pobočce i na katedře. Studenti mohou být součástí mnoha projektů, které cíli na studenty jiných oborů či studenty středních škol, dobrovolnické projekty realizované v léčebnách a dalších zařízeních nebo výměnné pobyty. Navíc u nás funguje projekt buddy, který ulehčuje novým studentům vstup do vysokoškolského života. Kromě toho se snažíme jít za hranice psychologie a spolupracovat se studenty dalších oborů a dalšími organizacemi, například s IFMSA či ESN. Dále pořádáme velké množství kurzů jako Kurzy krizové intervence či kurzy od doktora Altmana. Některé akce zanikají, nové vznikají, vše je v režii studentů a jejich nápadů, které maximálně oceníme a pokusíme se zrealizovat.

Ostrava

Pobočka ČASP v Ostravě nabízí studentům nejrůznější aktivity, jako jsou přednášky, konference, kurzy a exkurze, rozvíjející nejen jejich schopnosti a znalosti, ale  taky zajišťující kontakt s významnými psychology. Navíc pořádáme večírky včetně fenomenálních Psychopárty, také týmovky a uspořádali jsme i adaptační kurz pro prváky. Nově u nás funguje projekt SPOLU, v němž se na naší pobočce setkáte zejména s kognitivní rehabilitací. Dále rozjíždíme projekty Buddy, Psychologie baru nebo zcela nový projekt zabývající se dobrovolnictvím zaměřeným autismus. Každý má možnost se aktivně podílet na chodu pobočky, každý má možnost se zapojit a vézt svůj vlastní projekt, podívat se více pod pokličku psychologie dobrovolnictvím nebo organizovat exkurzi, přednášku či besedy na jakékoli psycho-téma. I ty se můžeš přidat a získat nejen mnoho kontaktů, ale hlavně spoustu zážitků s novými přáteli, kteří mají podobné zájmy jako ty. Neváhej a přijď se podívat, co všechno děláme!

Praha

Hlavním cílem ČASP v Praze je nejen umožnit studentům další možnosti seberozvoje a vyžití, ale také navázání spolupráce mezi jednotlivými školami a katedrami, kde se dá psychologie studovat. Jedná se o Filosofickou fakultu UK, Pedagogickou fakultu UK, Pražskou vysokou školu psychosociálních studií a University of New York in Prague. V rámci ČASP Praha mají studenti možnost účastnit se akcí a kurzů, které organizace pořádá, mezi oblíbené patří například Altmanovy kurzy kresby nebo Kurz krizové intervence. Nově se v Praze rozjíždí i projekty, které studentům umožní dlouhodobější získávání zkušeností a dovedností. Studenti také mají možnost aktivně se zapojit do dění v ČASP a samostatně si vyzkoušet pořádání kurzů, organizování akcí, či se přímo zapojit do chodu organizace.