Opakovací volby na pozici Manažera pobočky Brno pro rok 2018

Vážení členové České asociace studentů psychologie, z.s.

Dovolte nám informovat Vás o Opakovacích volbách do Předsednictva na pozici Manažer pobočky Brno. Tyto volby proběhnou v důsledku toho, že v nedávných Volbách do Předsednictva pro rok 2018 nebyl zvolen nový Manažer pro pobočku Brno.

Pokud jste pokročilým členem Pobočky ČASP Brno, tzv. v minulosti jste byl/a minimálně 3 měsíce aktivním členem, máte možnost kandidovat na pozici Manažera, viz. níže

 

Opakovací volby do Předsednictva ČASP na pozici Manažer pobočky Brno

 1. Toto ustanovení je platné pro Opakovací volby na pozici Manažera pobočky ČASP Brno pro rok 2018.
 2. Kandidovat v Opakovacích volbách je možné na následující pozici: Manažer pobočky Brno.
 3. Opakovací volby na pozici Manažer ČASP pobočky Brno pro rok 2018 se budou konat od 19.12.2017 do 25.12. 2017.
 4. Kandidovat v Opakovacích volbách do Předsednictva ČASP na pozici Manažera pobočky Brno může každý pokročilý člen ČASP dané pobočky.
 5. Kandidatury je možné zasílat v termínu od 27. 11. 2017 do 11. 12. 2017 elektronickou formou na emailovou adresu info@caspos.cz.
 6. Kandidát je povinen zaslat spolu s kandidaturou souhlas s vlastní kandidaturou (viz Příloha č. 1), strukturovaný životopis a motivační dopis odpovídající na otázky dle Přílohy č. 2.
 7. Zasláním výše uvedeného kandidát souhlasí se zveřejněním životopisu a motivačního dopisu a s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 8. Výše zaslané materiály budou zveřejněny na webových stránkách a Facebooku asociace od 12. 12. 2017, nejdéle pak do konce roku 2017. Zveřejnění se řídí pravidly společnosti Facebook.
 9. Volit v Opakovacích volbách mohou aktivní a pokročilí členové ČASP z pobočky Brno.
 10. Opakovací volby jsou platné, pokud se jich účastní minimálně 25% členů s právem hlasovat.
 11. Pro zvolení je potřeba relativní většiny hlasů.
 12. V případě volby ze dvou kandidátů, kdy dojde ke shodě počtu získaných hlasů, se volba opakuje se stejnými kandidáty s odstupem jednoho týdne.
 13. V případě volby z více než dvou kandidátů v prvním kole zvítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Do případného druhého kola voleb postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě shody počtu hlasů na druhém a dalších místech postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. Druhé kolo probíhá s odstupem jednoho týdne.
 14. Volby vyhlašuje Tajemník ČASP a za jejich průběh je zodpovědná volební komise složená z Prezidenta, Tajemníka a jednoho člena Revizní komise ČASP.

 

V Olomouci dne 22. 11. 2017

Katarína Trošoková
Tajemník ČASP