Základní informace

Česká asociace studentů psychologie (ČASP) je dobrovolným sdružením studentů a absolventů psychologie a dalších přizvaných osob působícím na území České republiky. Posláním ČASP je hájit zájmy studentů psychologie a vytvářet zázemí pro jejich činnost. ČASP se snaží o budování dobrého jména psychologie a rozšiřování poznatků z oblasti psychologie s cílem vytvoření pevného postavení této vědy a slouží jako platforma pro studenty a absolventy psychologie, díky níž mohou sdílet své zkušenosti, vědomosti a nápady a zároveň je realizovat.

ČASP je členem Evropské federace psychologických studentských asociací a České rady dětí a mládeže, se kterými rozvíjí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie a profesními organizacemi psychologů, podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. ČASP pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci. V současné době je ČASP aktivní na pobočkách v Českých Budějovících, Olomouci, Ostravě a Praze.

ČASP

  • Je národní asociací studentů psychologie.
  • Spojuje studenty psychologie.
  • Organizuje konference, kurzy a semináře.
  • Poskytuje sekundární vzdělávání.
  • Rozvíjí schopnosti a kompetence.
  • Baví!

Hlavní cíle ČASP

  • Podílet se na vzdělávání široké veřejnosti, podporovat její rozvoj a rozšiřovat její povědomí v oblasti psychologie.

  • Aktivně spolupracovat s dalšími národními a mezinárodními studentskými organizacemi.

  • Rozvíjet vzájemnou spolupráci s odbornou veřejností, profesními organizacemi psychologů a dalšími institucemi.

  • Spojovat studenty a absolventy psychologie, umožnit jim sdílet zkušenosti a vědomosti, a přispívat tak k jejich osobnímu rozvoji, vzdělávání a profesnímu růstu.