Zrušení pobočky Brno

Vážení členové i příznivci České asociace studentů psychologie , po dlouhém a nároč ném rozvažování bylo současným Předsednictvem ČASP rozhodnuto o zrušení pobočky ČASP Brno dle Stanov ČASP dle oddílu 5.4 v odstavci 5b, a to k 1. 1 . 2018. K takto závažnému kroku jsme se rozhodli přistoupit poté, co byla z ČASP za...

Opakovací volby na pozici Manažera pobočky Brno pro rok 2018

Vážení členové České asociace studentů psychologie, z.s. Dovolte nám informovat Vás o Opakovacích volbách do Předsednictva na pozici Manažer pobočky Brno. Tyto volby proběhnou v důsledku toho, že v nedávných Volbách do Předsednictva pro rok 2018 nebyl zvolen nový Manažer pro pobočku Brno. Pokud jste pokročilým členem Pobočky ČASP Brno, tzv. v minulosti jste byl/a minimálně 3 měsíce...

Výsledky voleb do předsednictva ČASP 2017

Volební komise ČASP pro Volby do Předsednictva ČASP pro volební období 2018, která je složena z Prezidentky Bc. Terezy Bydžovské, Tajemnice Kataríny Trošokové a člena Revizní komise Mikuláše Tomana, potvrzuje, že volby proběhly v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Volby do Předsednictva ČASP jsou tedy platné. Voleb do Předsednictva ČASP se zúčastnilo...

Kandidáti do předsednictva ČASP 2017

Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám seznam kandidatur do Předsednictva pro rok 2018. Celkem bylo zasláno 11 kandidatur, z toho dvě byly označené jako neplatná, vzhledem k nesplnění všech potřebných náležitostí. Ostatní kandidatury pro rok 2018 byly obdrženy  v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Na pozici Finančního manažera ČASP kandiduje Tereza Macurová​. Životopis. Motivační dopis. Na pozici Manažera...

ČASP trička

Jsi hrdý na to, že jsi členem ČASP? Ukaž to všem na svém tričku! Konečně si můžeš zakoupit tričko či tílko s logem naší organizace.