Pozvánka na Členské shromáždění v Olomouci

Pozvánka na členské shromáždění České asociace studentů psychologie, z.s., IČ 265 30 694, se sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice 779 00 Olomouc, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5136 (dále jen „ČASP“), které se uskuteční dne 16.12.2019 od 17:45 hod. na adrese: Vodární 601/6 Oomouc, učebna 204 Členské shromáždění je svoláváno s tímto programem:...

Post Erasmus Adaptace

Post Erasmus Adaptace

„Studijní pobyt či stáž v zahraničí je velmi hodnotnou zkušeností, která je pro každého originální. Stejně tak návrat do domoviny prožívá každý odlišně a používá různé techniky, jak se zpětně adaptovat. V rámci tréninku Post Erasmus Adaptace chceme účastníkům pomoci zvládnout tuto životní fázi návratu a lépe se tak aklimatizovat na domácí prostředí. Trénink trvá...

Mimořádné volby na post Prezident ČASP

Vážené členky a členové, čas pro zasílání kandidatur již uplynul. Můžeme vám tedy nyní představit jedinou kandidátku NA POST PREZIDNETA ČASP, Kristýnu Zástavovou. Na webu v záložce dokumenty a na Facebooku je její životopis a motivační dopis. Obojí zde bude umístěno po dobu čtyř dní k prostudování. Prostudovat si je můžete do pondělí 12.8. do...

Gaudia psychoterapeutický výcvik – Terapie v postmoderně

Přemýšlíte o psychoterapeutickém výcviku? Co takhle psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně v rozsahu 750 hodin, po jehož absolvování získáte certifikát České asociace pro psychoterapii? Začátek již v dubnu! Pro více informací neváhejte navštívit webové stránky.

Zrušení pobočky Brno

Vážení členové i příznivci České asociace studentů psychologie , po dlouhém a nároč ném rozvažování bylo současným Předsednictvem ČASP rozhodnuto o zrušení pobočky ČASP Brno dle Stanov ČASP dle oddílu 5.4 v odstavci 5b, a to k 1. 1 . 2018. K takto závažnému kroku jsme se rozhodli přistoupit poté, co byla z ČASP za...

Opakovací volby na pozici Manažera pobočky Brno pro rok 2018

Vážení členové České asociace studentů psychologie, z.s. Dovolte nám informovat Vás o Opakovacích volbách do Předsednictva na pozici Manažer pobočky Brno. Tyto volby proběhnou v důsledku toho, že v nedávných Volbách do Předsednictva pro rok 2018 nebyl zvolen nový Manažer pro pobočku Brno. Pokud jste pokročilým členem Pobočky ČASP Brno, tzv. v minulosti jste byl/a minimálně 3 měsíce...

Výsledky voleb do předsednictva ČASP 2017

Volební komise ČASP pro Volby do Předsednictva ČASP pro volební období 2018, která je složena z Prezidentky Bc. Terezy Bydžovské, Tajemnice Kataríny Trošokové a člena Revizní komise Mikuláše Tomana, potvrzuje, že volby proběhly v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Volby do Předsednictva ČASP jsou tedy platné. Voleb do Předsednictva ČASP se zúčastnilo...

Kandidáti do předsednictva ČASP 2017

Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám seznam kandidatur do Předsednictva pro rok 2018. Celkem bylo zasláno 11 kandidatur, z toho dvě byly označené jako neplatná, vzhledem k nesplnění všech potřebných náležitostí. Ostatní kandidatury pro rok 2018 byly obdrženy  v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Na pozici Finančního manažera ČASP kandiduje Tereza Macurová​. Na pozici Manažera pobočky Brno kandiduje Romana...