Kandidáti do předsednictva ČASP 2018

Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám seznam kandidatur do Předsednictva pro rok 2019. Pro rok 2018 bylo zasláno 8 kandidatur v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Na pozici Finančního manažera ČASP kandiduje Magdalena Běhavá​ – životopis a motivační dopis. Na pozici Manažera pobočky České Budějovice kandiduje Kateřina Stachová – životopis a motivační dopis. Na pozici Manažera pobočky Olomouce kandiduje Renata Bašová – životopis a motivační...

Volby do Předsednictva ČASP 2018

Volby do Předsednictva ČASP 2018 Toto ustanovení je platné pro volby do Předsednictva ČASP v roce 2018. Kandidovat ve volbách do Předsednictva ČASP v roce 2018 je možné na následující pozice: Prezident, Finanční manažer, Tajemník, Manažer pobočky Praha, Manažer pobočky Olomouc, Manažer pobočky Ostrava a Manažer pobočky České Budějovice. Volby do Předsednictva ČASP v roce 2018 se...

Gaudia psychoterapeutický výcvik – Terapie v postmoderně

Přemýšlíte o psychoterapeutickém výcviku? Co takhle psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně v rozsahu 750 hodin, po jehož absolvování získáte certifikát České asociace pro psychoterapii? Začátek již v dubnu! Pro více informací neváhejte navštívit webové stránky.

Zrušení pobočky Brno

Vážení členové i příznivci České asociace studentů psychologie , po dlouhém a nároč ném rozvažování bylo současným Předsednictvem ČASP rozhodnuto o zrušení pobočky ČASP Brno dle Stanov ČASP dle oddílu 5.4 v odstavci 5b, a to k 1. 1 . 2018. K takto závažnému kroku jsme se rozhodli přistoupit poté, co byla z ČASP za...

Opakovací volby na pozici Manažera pobočky Brno pro rok 2018

Vážení členové České asociace studentů psychologie, z.s. Dovolte nám informovat Vás o Opakovacích volbách do Předsednictva na pozici Manažer pobočky Brno. Tyto volby proběhnou v důsledku toho, že v nedávných Volbách do Předsednictva pro rok 2018 nebyl zvolen nový Manažer pro pobočku Brno. Pokud jste pokročilým členem Pobočky ČASP Brno, tzv. v minulosti jste byl/a minimálně 3 měsíce...

Výsledky voleb do předsednictva ČASP 2017

Volební komise ČASP pro Volby do Předsednictva ČASP pro volební období 2018, která je složena z Prezidentky Bc. Terezy Bydžovské, Tajemnice Kataríny Trošokové a člena Revizní komise Mikuláše Tomana, potvrzuje, že volby proběhly v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Volby do Předsednictva ČASP jsou tedy platné. Voleb do Předsednictva ČASP se zúčastnilo...

Kandidáti do předsednictva ČASP 2017

Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám seznam kandidatur do Předsednictva pro rok 2018. Celkem bylo zasláno 11 kandidatur, z toho dvě byly označené jako neplatná, vzhledem k nesplnění všech potřebných náležitostí. Ostatní kandidatury pro rok 2018 byly obdrženy  v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Na pozici Finančního manažera ČASP kandiduje Tereza Macurová​. Na pozici Manažera pobočky Brno kandiduje Romana...

  • 1
  • 2