Letní trenérská škola

Letní trenérská škola ČASP je sedmidenní kurz, během kterého se účastníci seznámí s tím, co to trénink je, jak ho udělat a jaké jsou trenérské techniky. Letní trenérská škola učí vše potřebné k tomu, abyste se mohli stát ČASP trenérem.

Letní trenérská škola je sestavena tak, aby její účastníci na konci uměli efektivně sestavit trénink, facilitovat, efektivně stanovovat cíle, dávat a pracovat s konstruktivní zpětnou vazbou, udělat analýzu potřeb, evaluaci, a jak zajistit učení i po tréninku a další věci. Veškerá výuka je formou tréninků, takže účastníci mají možnost po celou LTŠ sledovat, jak trénink vypadá a zároveň se učí, jak ho sestavit. Na konci LTŠ všichni účastníci vedou ve dvojici svůj první trénink, který si postupně chystali během celé LTŠ. Celou dobu jsou jim k dispozici trenéři, coby mentoři. Po tréninku dostanou účastníci zpětnou vazbu nejen od sebe navzájem, ale i od ČASP trenérů, kteří je vedou po celou dobu LTŠ.

Ještě na LTŠ se účastníci dozvědí, kde všude se mohou s tréninky uplatnit, a kde můžou hledat příležitosti. Dále získají svého mentora, který jim bude k dispozici během začátků jejich trenérské cesty.

Přihlašování do další LTŠ zatím není otevřeno!

Jak se můžu stát ČASP Trenérem?

Jistě Vás zajímá, co můžete udělat proto, abyste se z absolventa LTŠ stali ČASP trenérem. Pro tento přechod je potřeba splnit následující podmínky:

  • Odtrénovat minimálně 10 hodin (z toho dva tréninky pro ČASP);
  • Doložit fotografie materiálů a nejlépe i Vás, jak trénujete;
  • Ke všem tréninkům: závěrečná zpráva + tabulka – struktura programu;
  • Trenérské portfolio;page13image3749264
  • Absolvovat minimálně 2 setkání se svým mentorem.

…Odtrénovat minimálně 10 hodin…

První věcí, kterou tedy musíte udělat je mít za sebou alespoň 10 hodin čistého času tréninků po absolvování LTŠ. Do tohoto čísla se započítává i Váš první trénink přímo na LTŠ!

Tréninky mohou být na libovolné téma a počítá se i teambuilding. Nerozhoduje, zda budou tréninky za honorář nebo je budete dělat zdarma ani v jakém jazyce je povedete. Stejně tak nehraje roli, jestli všechny vaše tréninky budou pro neziskové či studentské organizace nebo pro firmy či jiné publikum. Velmi Vás ale podporujeme v tom, abyste své zkušenosti sdíleli a předávali především ve studentských či neziskových organizacích. Pro trenérské začátky toto publikum bývá i mnohem shovívavější. Odtrénovat dva tréninky pro ČASP znamená, odtrénovat trénink pro aktivní členy ČASP, nějakou organizaci zprostředkovanou přes ČASP (např. pro ESN) a pro projekty ČASP (např. Psychologie baru).

Tréninky na stejná témata se mohou opakovat, 4MAT může být podobný, ovšem obsah tréninků nesmí být identický. Ke každému tréninku zvlášť je nutno doložit všechny náležité dokumenty. Změna se musí odrazit v reflexi tréninku.

…Doložit fotografie materiálů a nejlépe i Vás, jak trénujete…

Nezapomeňte si vyfotografovat všechny materiály, které jste na tréninku použili. Pořiďte fotky i případných výtvorů od účastníků a jejich psané zpětné vazby. Rádi na několika fotkách uvidíme, jak sami trénujete. Je nám to dokladem, že trénink opravdu proběhl a vy jste ho vedli.

…Ke všem tréninkům napsat závěrečnou zprávu + tabulku se strukturou programu…

Ke každému provedenému tréninku je nutné napsat závěrečnou zprávu (report) z tréninku a také vypracovat tabulku se strukturou programu – k tomu použít jednotnou ČASP šablonu. Reporty by měli být jasné, detailní a obsahovat všechny náležitosti. Po pročtení bychom měli získat ucelenou představu o tom, jak trénink probíhal, jaké aktivity byly použity, za jakým cílem a další užitečné informace. Kromě reportu doložíte i detailní tabulku so strukturou programu a také s předpokládanou a reálnou časovou dotací.

…Trenérské portfolio…

Trenérské portfolio je souhrn Vašich absolvovaných tréninků a základní informace o nich. Portfolio by mělo zahrnovat: datum tréninku, název, téma, časovou dotaci, jméno případného co-trenéra, typ účastníků, počet účastníků, akci, na které trénink proběhl, organizaci, pro kterou proběhl, jazyk. Portfolio zpracujte v MS Excel (Příklad trenérského portfolia vám zašleme).

…Absolvovat minimálně 2 (osobní nebo virtuální) setkání se svým mentorem…

Poslední podmínkou je absolvování nejméně dvou setkání s Vaším mentorem. Časová dotace zde není určena. Je na Vás, jestli se s mentorem sejdete osobně nebo virtuálně. Témata mentorských setkání jsou v kompetenci Vaší a Vašeho mentora. Jako potvrzení, že setkání proběhla, napište krátkou zprávu o probíraných tématech, a co Vám setkání přinesla. Zmiňte také, kolikrát jste se s mentorem setkali a kdo jím je.