Načítám Akce
14
Prosinec
Pátek

Kurz kresby postavy (FDT) – Mgr. Zdeněk Altman OSTRAVA

14. 12. 2018 9:30 - 15. 12. 2018 13:00
  • akce již proběhla.

Místo konání

Pobočka
ČASP Ostrava

Rozsah kurzu
16 vyuč. hod

Max. počet členů
28

Max. počet náhradníků
4

Lektor
Mgr. Zdeněk Altman

Registrace od
18. 10. 2018 19:00

Registrace do
26. 10. 2018 11:00

Cena pro členy
1 255 Kč

Cena pro nečleny
1 477 Kč

Nejpozdější datum připsání platby na účet ČASP
30. 11. 2018

Popis

Kresba postavy (FDT) je kresebná projektivně – výrazová technika. Je vhodná jako pomocná
metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých. Nabízí pohled na
základní osobnostní charakteristiky, pojetí sebe sama, přijetí vlastní psychosexuální identity i
na postoj k opačnému pohlaví nebo k ostatním lidem obecně.
Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití
probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních ukázkách,
provádí se podrobný rozbor některých zajímavých kreseb včetně praktických cvičení pro
posluchače. V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe
posluchačů.

Všichni účastníci obdrží obsáhlé materiály o Kresbě postavy v elektronické podobě.
V roce 2011 publikoval lektor kurzu v Testcentru vlastní příručku Kresba postavy.

Z obsahu kurzu: možnosti využití kresebných projevů v psychodiagnostice, základní principy
interpretace kreseb, výhody kresby dvou postav FDT (vypovídá o sebepojetí a vztahu
k opačnému pohlaví), administrace a postup při interpretaci, hledání varovných signálů
psychické nevyrovnanosti v kresbě („chybné úkony“ typické pro různé druhy psychických
poruch). Orientační normy.

Podrobněji k obsahu kurzu:
• Úvod do práce s kresebnými projektivními metodami
• Možnosti, výhody a nedostatky Kresby postavy
• Administrace metody
• Interpretace chování probanda, při kreslení
• Interpretace celkového způsobu provedení kresby, zacházení s detaily
• Projevy obranných mechanismů, různé stylizace kresby: recese, karikatury apod.
• Význam nejdůležitějších znaků na kresbě postavy, orientační normy
• Využití kresby postavy v klinické oblasti, možnosti využití pro diferenciální diagnózu
• Ukázky celé řady běžných („průměrných“) i různých mimořádných až patologických kreseb
• Podrobný rozbor různých typů zajímavých kreseb
• Každý posluchač si zkusí sám interpretovat několik kreseb

  • Účastníci kurzu obdrží příručku Kresba postavy jejichž je autorem přímo Mgr. Zdeněk Altman
  • Účastníci kurzu dostanou osvědčení o absolvování.
  • Tohoto kurzu se mohou zúčastniti i zájemci, kteří nejsou studenty psychologie (získané znalosti se dají dobře využít i v personalistice, poradenství,..).
  • Občerstvení zajištěno – káva,čaj a něco malého na zub.
  • Místo konání: Kampus Palace, Smetanovo nám. 3116/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pro uplatnění členské slevy se před registrací nezapomeňte přihlásit do svého účtu!

REGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA VE ČTVRTEK 18.10. V 19:00!!!

Kontaktní osoba
Debora Janáčková

E-mail
djk.8227@gmail.com

Mobil
732862137

Registrace do kurzu je uzavřena.