Načítám Akce
21
Září
Pátek

Kompletní krizová intervence – Praha

21. 9. 2018 14:00 - 12. 5. 2019 17:00
  • akce již proběhla.

Místo konání
Vyšehradská 320/49, Praha 2

Pobočka
Praha

Rozsah kurzu
150 hodin

Max. počet členů
22

Max. počet náhradníků
3

Registrace od
23. 6. 2018 10:00

Registrace do
31. 7. 2018 00:00

Cena pro členy
17 244 Kč

Cena pro nečleny
20 287 Kč

Nejpozdější datum připsání platby na účet ČASP
21. 8. 2018

Popis

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
150 hodin + zkouška

Skladba kurzu: 6 modulů (5 modulů po 24hod + závěrečný modul 16hod + 14hod skupinová práce mezi moduly)

1.Modul: 21.-23.9. 18
2.Modul 30.11.-2.12.18
3.Modul: 18.-20.1.19
4.Modul: 1.-3.3.19
5.Modul: 29.-31.3.19
6.Modul: 10.-12.5.19

Kurz probíhá v časech: pátek 14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 19,15 /1,5 hodinová pauza na oběd/, neděle 8,30 – 13,30.

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu:
interaktivní výklad, brainstorming, modelování rozhovorů a situací, sebezkušenostní techniky, kasuistiky, nácviky prvků práce s tělem

Lektoři:
Kolářová Vendula Mgr., Keprt Bohuslav Mgr., Jana Kučerová Mgr., Janovská Marie MUDr., Šivicová Gabriela MUDr., Svačinová Šárka DiS., Hermánková Lucie Bc Mgr., MUDr. Štáfková Valerie, Mgr. Husová Lucie – lektoři se alternují, každou skupinu školí cca 6-8 lektorů

 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

.

V kurzu využíváme kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část. Témata a jednotlivé techniky obvykle přizpůsobujeme na místě požadavkům a potřebám jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich zkušenosti a očekávání. Program rovněž flexibilně upravujeme dle únavy a energie skupiny. V úvodu obdrží každý účastník skripta.

Obsah kurzu:
 Vymezení Ki a TKI dle zákona o soc. službách
 Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací
 Fáze krize
 Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 Typy krizí
 Druhy pomoci v krizových situacích
 Principy a fáze krizové intervence
 Typologie klientů v KI
 Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování a ukončování kontaktu
 Verbální a neverbální komunikace
 Rozdíly při vedení KI tváří v tvář a TKI
 Práce s emocemi v KI
 Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář
 Jednání s agresivním klientem tváří v tvář – sebeobrana v KI
 Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika
 Krizová intervence u dětí a dospívajících
 Krizová intervence u seniorů
 Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů – práce s rodinou v KI
 Vývojové krize
 Sexuální problematika
 Psychopatologie, závislosti
 KI u psychotických klientů
 Sociálně právní otázky
 Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN
 Trauma
 Práce se suicidálním klientem
 Problematika truchlení a umírání
 KI s více klienty, KI s rodinou
 Využití práce s tělem v KI
 Teologické otázky v KI
 Prevence vyhoření, psychohygiena
 Supervize, intervize

.

_____________________________________________________________________________________________________________________

  • Pokud je kapacita již plná a vy byste měli zájem přihlásit se jako náhradník, napište prosím kontaktní osobě.
  • V rámci kurzu pro vás bude připraven i malý coffee break.
  • Tohoto kurzu se mohou zúčastniti i zájemci, kteří nejsou studenty psychologie.

↓↓↓↓

Pro uplatnění členské slevy se před registrací nezapomeňte přihlásit do svého účtu!

↑↑↑↑

Vezměte prosím na vědomí, že pro získání slevy ČASP musíte být jejím schváleným členem v okamžik registrace. Proces schválení přihlášky trvá cca 1 měsíc.

Platbu bude nutné uhradit do 21. 8. 2018. Bližší informace o platbě Vám budou poskytnuty emailem po úspěšné registraci.

V případě dotazů, problémů či jakýkoliv jiných záležitostí kontaktujte koordinátorku kurzu.

.

Kontaktní osoba
Adéla Jůvová

E-mail
kkipraha@gmail.com

Registrace do kurzu je uzavřena.