Načítám Akce
02
Listopad
Pátek

Kompletní krizová intervence – Ostrava

2. 11. 2018 14:00 - 19. 5. 2019 13:30

Místo konání
Informační centrum pro mládež Ostrava – Středisko volného času Korunka

Pobočka
Ostrava

Rozsah kurzu
150 hod

Max. počet členů
21

Max. počet náhradníků
2

Lektor
D-centrum Liberec

Registrace od
30. 6. 2018 14:00

Registrace do
8. 8. 2018 00:00

Cena pro členy
17 468 Kč

Cena pro nečleny
20 550 Kč

Nejpozdější datum připsání platby na účet ČASP
5. 9. 2018

Popis

 

Rozsah kurzu:

Rozsah kurzu je 150 hodin + závěrečná zkouška. Celkově 5 modulů po 24hod + závěrečný modul 16hod + 14hod skupinová práce mezi moduly (poslední modul končí v sobotu večer a v neděli probíhají zkoušky).

Akreditace:

MPSV – odborné vzdělávání

Moduly:

Termíny:

 1. Modul: 2.-4.11.18
 2. Modul: 11.-13.1.19
 3. Modul: 15.-17.2.19
 4. Modul: 15.-17.3.19
 5. Modul: 12.-14.4.19
 6. Modul: 17. – 19.5.19

Časové rozmezí:

Pátek: 14:00 – 20:00

Sobota: 8:30 – 19:15 (součástí je i pauza na oběd)

Neděle: 8:30 – 13:30

závěrečný modul končí v sobotu večer, v neděli budou probíhat zkoušky

Výuka:

V kurzu   využíváme kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část.  Témata a jednotlivé techniky obvykle přizpůsobujeme na místě požadavkům  a  potřebám  jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich zkušenosti a očekávání.  Program rovněž   flexibilně upravujeme dle únavy a energie skupiny. V úvodu obdrží každý účastník  skripta Kompletní krizová intervence.

Forma: interaktivní výklad, brainstorming, modelování rozhovorů a situací, sebezkušenostní techniky, kasuistiky, nácviky prvků práce s tělem

Obsah Kurzu:

 • Vymezení KI a TKI dle zákona o soc. službách
 • Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací
 • Fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy a fáze krizové intervence
 • Typologie klientů v KI
 • Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování a ukončování kontaktu
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rozdíly při vedení KI tváří v tvář a TKI
 • Práce s emocemi v KI
 • Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář
 • Jednání s agresivním klientem tváří v tvář – sebeobrana v KI
 • Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika
 • Krizová intervence u dětí a dospívajících
 • Krizová intervence u seniorů
 • Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů –  práce s rodinou v KI
 • Vývojové krize
 • Sexuální problematika
 • Psychopatologie, závislosti
 • KI u psychotických klientů
 • Sociálně právní otázky
 • Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN
 • Trauma
 • Práce se suicidálním klientem
 • Problematika truchlení a umírání
 • KI s více klienty, KI s rodinou
 • Využití práce s tělem v KI
 • Teologické otázky v KI
 • Prevence vyhoření, psychohygiena
 • Supervize, intervize

Lektorský tým: 

Kolářová Vendula Mgr., Svobodová Zdeňka Mgr., Jana Kučerová Mgr., Janovská Marie MUDr., Šivicová Gabriela MUDr., Svačinová Šárka DiS., Hermánková Lucie Bc Mgr., MUDr. Štáfková Valerie, Mgr. Husová Lucie – jednotliví lektoři se alternují, každou skupinu školí cca 6-8 lektorů

Registrace
30. 6. 2018 ve 14:00 hod

Kapacita kurzu je 19 účastníků + 2 náhradníci.

Cena kurzu a platba

Cena pro členy ČASP: 17 468 Kč
Cena pro nečleny ČASP: 20 550 Kč

__________________________________________________________________________________________________________________

 • Pokud je kapacita již plná a vy byste měli zájem přihlásit se jako náhradník, napište prosím kontaktní osobě.
 • V rámci kurzu pro vás bude připraven i malý coffee break.
 • Tohoto kurzu se mohou zúčastniti i zájemci, kteří nejsou studenty psychologie.

↓↓↓↓

Pro uplatnění členské slevy se před registrací nezapomeňte přihlásit do svého účtu!

↑↑↑↑

Vezměte prosím na vědomí, že pro získání slevy ČASP musíte být jejím schváleným členem v okamžik registrace. Proces schválení přihlášky trvá cca 1 měsíc.

 

Platbu bude nutné uhradit do 5. 9. 2018. Bližší informace o platbě Vám budou poskytnuty emailem po úspěšné registraci.

V případě dotazů, problémů či jakýkoliv jiných záležitostí kontaktujte koordinátorku kurzu: Deboru Janáčkovou na e-mail: djk.8227@gmail.com nebo na tel.: 732 862 137

 

 

Kontaktní osoba
Debora Janáčková

E-mail
djk.8227@gmail.com

Mobil
732 862 137

Registrace do kurzu je uzavřena.