Kandidáti do předsednictva ČASP 2018

Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám seznam kandidatur do Předsednictva pro rok 2019.

Pro rok 2018 bylo zasláno 8 kandidatur v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními.

Na pozici Finančního manažera ČASP kandiduje Magdalena Běhavá​ – životopis a motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky České Budějovice kandiduje Kateřina Stachová – životopis a motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky Olomouce kandiduje Renata Bašová – životopis a motivační dopis a Ivo Černík – životopis a motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky Ostrava kandiduje Vendula Máčalová – životopis a motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky Praha kandiduje Jitka Jindrová – životopis a motivační dopis.
Na pozici Prezidenta ČASP kandiduje Tereza Vaculová – životopis a motivační dopis.
Na pozici Tajemníka ČASP kandiduje Jakub Pisklák – životopis a motivační dopis.

Na pozice Prezidenta, Tajemníka a Finančního manažera ČASP mohou volit všichni aktivní a pokročilí členové ČASP, na pozice Manažerů poboček pak pouze členové příslušné pobočky.

V Olomouci dne 23. 10. 2018
Bc. Katarína Trošoková
Tajemník ČASP