Kandidáti do předsednictva ČASP 2017

Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám seznam kandidatur do Předsednictva pro rok 2018.

Celkem bylo zasláno 11 kandidatur, z toho dvě byly označené jako neplatná, vzhledem k nesplnění všech potřebných náležitostí. Ostatní kandidatury pro rok 2018 byly obdrženy  v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními.

Na pozici Finančního manažera ČASP kandiduje Tereza Macurová​.
Na pozici Manažera pobočky Brno kandiduje Romana Kupcová. 
Na pozici Manažera pobočky České Budějovice kandiduje Barbora Dobřemyslová. 
Na pozici Manažera pobočky Olomouce kandiduje Veronika Kocmanová.
Na pozici Manažera pobočky Ostrava kandiduje Roman Koky a Hana Peigerová. 
Na pozici Manažera pobočky Praha kandiduje Jitka Jindrová.
Na pozici Prezidenta ČASP kandiduje Tereza Bydžovská.
Na pozici Tajemníka ČASP kandiduje Katarína Trošoková.

Na pozice Prezidenta, Tajemníka a Finančního manažera ČASP mohou volit všichni aktivní a pokročilí členové ČASP, na pozice Manažerů poboček pak pouze členové příslušné pobočky.

V Olomouci dne 30. 10. 2017
Bc. Tereza Bydžovská
prezident ČASP