Kandidáti do předsednictva ČASP 2017

Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám seznam kandidatur do Předsednictva pro rok 2018.

Celkem bylo zasláno 11 kandidatur, z toho dvě byly označené jako neplatná, vzhledem k nesplnění všech potřebných náležitostí. Ostatní kandidatury pro rok 2018 byly obdrženy  v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními.

Na pozici Finančního manažera ČASP kandiduje Tereza Macurová​. Životopis. Motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky Brno kandiduje Romana Kupcová. Životopis. Motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky České Budějovice kandiduje Barbora Dobřemyslová. Životopis. Motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky Olomouce kandiduje Veronika Kocmanová. Životopis. Motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky Ostrava kandiduje Roman Koky a Hana Peigerová. Životopis. Motivační dopis. Životopis. Motivační dopis.
Na pozici Manažera pobočky Praha kandiduje Jitka Jindrová. Životopis. Motivační dopis.
Na pozici Prezidenta ČASP kandiduje Tereza Bydžovská. Životopis. Motivační dopis.
Na pozici Tajemníka ČASP kandiduje Katarína Trošoková. Životopis. Motivační dopis.

Na pozice Prezidenta, Tajemníka a Finančního manažera ČASP mohou volit všichni aktivní a pokročilí členové ČASP, na pozice Manažerů poboček pak pouze členové příslušné pobočky.

V Olomouci dne 30. 10. 2017
Bc. Tereza Bydžovská
prezident ČASP