Hledáme členy revizní komise!

Výběrové řízení členů Revizní komise

Česká asociace studentů psychologie, z.s. hledá tři členy revizní komise z řad pokročilých členů ČASP.

Hledáme pokročilé členy ČASP, kteří budou dohlížet, zda jsou záležitosti spolku plněny v souladu se Stanovami. Členem revizní komise se může stát každý, kdo nepůsobí či v minulém funkčním období nepůsobil v Předesdnictvu ČASP.  Požadavkem je podat minimálně jednou ročně zprávu o činnosti Revizní komise a o fungování ČASP.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat do 29. 3. 2018 na e-mail info@caspos.cz. Do přílohy e-mailu vložte svůj životopis a kratší motivační dopis.

Zaslané materiály budou zveřejněny od 30. 3. do 6. 4. 2018 na webových stránkách ČASP.

Revizní komise bude volena v rámci Členského shromaždění ČASP, které proběhne 6. 4. 2018 během XV. Celostátní konference ČASP v Praze.