Proč se stát členem?

Pokud přemýšlíte, zda se stát členem ČASP, určitě vás zajímají důvody, proč tak učinit. Mezi základní výhody členství patří zejména zázemí silné studentské asociace, která vám poskytne prostor pro vaše vzdělávání a osobní rozvoj. Jako člen ČASP jste automaticky členem EFPSA a ČRDM. Můžete tak čerpat nejen výhody, které vám nabízí ČASP, ale i další dvě jmenované organizace. Díky členství v ČASP získáváte slevu na kurzy a akce pořádané ČASP a další výhody plynoucí z partrnerství s jinými studentskými i profesními organizacemi.

V rámci členství v ČASP máte možnost se zapojit v různé míře, od čehož se odvíjí typy členství.

Typy členství

Pasivní člen
Pasivním členem ČASP se může stát každá fyzická osoba studující v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu psychologie na kterékoliv vysoké škole v České republice, která se ztotožňuje se stanovami ČASP.

Aktivní člen
Aktivním členem ČASP se může stát každý pasivní člen, který podá žádost o zapojení do vybraného týmu vedoucímu daného týmu na příslušné pobočce ČASP.

Pokročilý člen
Pokročilým členem ČASP se automaticky stává každý aktivní člen, který po dobu minimálně 3 měsíců působil na pozici člena týmu na příslušné pobočce ČASP.

Zvláštním typem členství je členství Alumni a Čestné členství.

Pasivním členem ČASP se stáváte po registraci na webových stránkách ČASP, vyplnění písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Postup na ostatní typy členství je popsán výše a ve stanovách asociace, které jsou ke stažení v sekci dokumenty. Výši členského příspěvku pro dané období stanovuje Předsednictvo ČASP.