Nadcházející události

Kdo jsme?

Česká asociace studentů psychologie, z. s. (ČASP) je dobrovolným sdružením studentů a absolventů psychologie a dalších přizvaných osob působícím na území České republiky. Posláním ČASP je hájit zájmy studentů psychologie a vytvářet zázemí pro jejich činnost. ČASP se snaží o budování dobrého jména psychologie a rozšiřování poznatků z oblasti psychologie s cílem vytvoření pevného postavení této vědy a slouží jako platforma pro studenty a absolventy psychologie, díky níž mohou sdílet své zkušenosti, vědomosti a nápady a zároveň je realizovat.

Mé jméno je Tereza a jsem prezidentkou ČASP pro rok 2019. ČASP je pro mě součástí téměř každodenního života již od prvního ročníku studia psychologie, kdy jsme s Jakubem Pisklákem založili psychologický dramatický spolek Alter ego. Jde zejména o místo, kde se snažíme poznávat naše druhé já, a tak překonávat sebe sama. Mimo jiné jsem se v ČASP zapojila do projektu Buddy, díky kterému jsem poznala skvělé přátele. ČASP pro mě proto znamená spoustu dobrých lidí, nápadů a možností se rozvíjet.