Projekt SPOLU - Brno

Pobočka: Brno

„SPOLU“ je akronym "Studenti psychologie pomáhající pacientům v Psychiatrických zařízeních"

Zprostředkováváme dobrovolnické praxe v psychiatrických zařízeních pro studenty psychologie a informujeme o všem, co souvisí s psychiatrickou péčí. 
 

Jedná se o projekt dlouhodobé spolupráce psychiatrických zařízení (v současnosti Psychiatrická klinika FN Brno &  Psychiatrická nemocnice Brno, Psychiatrická nemocnice Kroměříž a Vojenská nemocnice Olomouc) a studentů psychologie (v současnosti Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Spolupráce trvá od listopadu 2012.

V současnosti spolupracujeme se všemi čtyřmi odděleními PK FN Brno:
  • odd. 23 (od listopadu 2012): Koedukované uzavřené oddělení, léčba schizofrenie a schizoafektivní poruchy
  • odd. 22 (od března 2012): Koedukované uzavřené oddělení, léčba poruch osobnosti a nálady
  • odd. 21 (od října 2013): Dětská a dorostová psychiatrie
  • odd. 24 (od listopadu 2013): Krizové centrum a otevřené psychoterapeutické oddělení

Od února 2014 spolupracujeme i s 5ti odděleními PN Brno (Odd.7, 13, 14, 20, a detašované odd. Slavkov).

Cílem je, aby spolupráce byla prospěšná:
  1. studentům (FF i FSS MU), kterým často chybí potřebná praxe (zejm.Bc FSS) a jež může aktivní kontakt s pacienty a personálem hodně obohatit;
  2. odborným zaměstnancům, poskytnutím časové úlevy a širšího spektra informací o pacientech;
  3. a zejména pak samotným pacientům v podobě rozšíření stávajících možností trávení času na klinice a umožnění nácviku sociálních a jiných dovedností.

V současné chvíli existují 3 hlavní teamy - následuje stručný popis jejich aktivit:
  • KLINICKÝ TEAM (zatím jen odd.23, max 10 členů)
Spolupráce s pacientem typu „one-on-one“. Studentovi je přiřazen pacient, za kterým dochází 1-2x týdně po celou dobu jeho hospitalizace. Po podrobném prostudování pacientova chorobopisu s ním student vede neformální rozhovory.
Poslaním studenta je:
·         pomoci pacientovi vybudovat podpůrný vztah se zdravým člověkem; udržování zdravého mezilidského kontaktu
·         pomoci pacientovi přivyknout si na prostředí PK
·         posloužit jako informovaný průvodce v průběhu léčby; edukace pacienta o průběhu a okolnostech onemocnění
·         prevence sociálního stažení
·         podpora pacienta v době hospitalizace
·         urychlení úzdravného procesu
·         destigmatizace psychiatrického onemocnění
Výstupem je sepsání záznamu z rozhovoru do 2. pracovního dne, popř. případové studie o pacientovi. Tato pozice se nabízí od 3. ročníku výše.
 
  • VOLNOČASOVÝ TEAM
- jedná se o organizaci vlastního kreativního programu pro pacienty. Aktivity vedou vždy minimálně 2 studenti. V současnosti nabízíme tyto teamy:

1.       Arte-team (podpora kreativního kresebného vyjádření pacientů ve skupině)
2.       Drama-team  (trénink vyjadřovacích a komunikačních schopností)
3.       Kogni-team (trénink kognitivních funkcí, edukace pacientů)
4.       Muziko-team (podpora kreativního hudebního vyjádření pacientů ve skupině)
5.       Relax-team (relaxace, imaginace, jóga, autogenní trénink)
6.       Tanečně-pohybový team
7.       Filmo-team (projekce vhodných filmů s následnou diskuzí)
8.       Biblio-team (předčítání, rozbor a diskuse nad vybranými literárními díly)
9.       English-team
10.    Vařečka-team
 
  • POMOCNÝ TEAM  
- pozorování chování/ výkonu pacientů v rámci jednotlivých aktivit formou náhledu (komunita, edukační skupina, kognitivní trénink, canisterapie, účast na terapiích etc.)

Chceš se k nám přidat...?  
Stačí se přidat do Facebookové skupiny SPOLU-ČEKATELÉ https://www.facebook.com/groups/SPOLUcekatele/?fref=ts, kde se zapíšeš ke všem teamům, jejichž řady bys chtěl/a rozšířit. Pak už zbývá jen zavčasu zareagovat na pravidelné nabídky uvolněných pozic na kterémkoli z nabízených oddělení.. :)

Více info viz http://www.projektspolu.cz/

Těší se na vás koordinátoři Projektu SPOLU! :)
Ze team SPOLU Barbora Chvátalová
Kontaktní osoba:
Barbora Chvátalová
projektspolu@caspos.cz
774 545 938, 774 545 938
Soubory ke stažení:
Registrace Registrace je ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Kontaktní osoba:
Barbora Chvátalová
projektspolu@caspos.cz
774 545 938, 774 545 938