ČASP Buddy

Pobočka: Olomouc

ČASP Buddy je projekt České asociace studentů psychologie, z. s., který běží od září 2013 na olomoucké katedře psychologie. Byl inspirován podobnými projekty zahraničních univerzit. Hlavním cílem tohoto projektu je zjednodušit studentům prvního ročníku orientaci na nové škole a pomoci jim se začleněním do již fungujícího kolektivu studentů psychologie.

Projekt je realizován rozdělením nově příchozích studentů na začátku školního roku do několika skupinek.  Ke každé skupince je následně přiřazen jeden buddy; člověk, na kterého se mohou studenti kdykoli obrátit a který bude k dispozici pro jejich dotazy. Buddy se také může se také stát společníkem při poznávání krás Olomouce či při návštěvě místních podniků a akcí.

Na pozici buddy jsou každoročně vybíráni aktivní členové ČASP, zodpovědní, spolehliví a prověření studenti s vysokou motivací. Každý buddy prošel minimálně jednou celým “novým procesem” školního roku na vysoké škole a na naší katedře přímo.

Buddy.jpg

Cíle projektu:
  • zjednodušovat orientaci novým studentům na katedře
  • utužovat meziročníkové vztahy
  • umožnit získání nových zkušeností v práci s lidmi a týmem studentům na pozici buddy
  •  rozvíjet smysl pro spolupráci
  • přispívat k přátelské atmosféře na škole a vytvářet dobré vztahy mezi studenty navzájem
 
Výhledově se budeme snažit o podobně úspěšné rozběhnutí projektu Buddy i na dalších pobočkách.
Koordinátorem projektu ČASP Buddy pro akademický rok 2016/2017 je Veronika Kocmanová.

Závěrečnou zprávu z akademického roku 2014/2015 si můžete stáhnout zde: Buddy_14-15_zprava.pdf

 
 
Kontaktní osoba:
Lenka Zítková
lenkazitkovark@seznam.cz
Soubory ke stažení:
Registrace Registrace je ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Kontaktní osoba:
Lenka Zítková
lenkazitkovark@seznam.cz