Boření mýtů o psychologii

Pobočka: Olomouc
Projekt Boření mýtů o psychologii si klade za cíl vyvrátit zažité domněnky, představy o psychologii a upřesnit pohled na ni. Projekt se snaží ukázat studentům středních škol a veřejnosti, kde všude se psychologie může uplatnit, čím se psycholog může zabývat. 

Co se skrývá v hlubinách oceánu

Projekt vede tým 4 - 5 studentů psychologie, kteří by rádi dokázala veřejnosti, že psychologie není pouhá pavěda. Hlavním opěrným bodem je prezentace "Poznej pravou psychologii aneb Co se skrývá v hlubinách oceánu". Námětem prezentace je ledovec, který má dva významy. Jeden z nich je psychologický - ledovec má své postavení v topografickém modelu osobnosti Sigmunda Freuda. Druhý a hlavní význam ledovce spočívá v jeho vyčnívající, tedy menší části. Ta symbolizuje nedostatečný pohled, jakým lidé psychologii často vnímají. Celý zbytek ledovce, čili celá podstata psychologie, je však ukryt v hlubinách oceánu. Rádi bychom touto cestou ukázali i ukrytou část psychologie. 

Projekt se zaměřuje na možnosti využití psychologie, zejména pak uplatnění psychologa. Dále poukazuje na důležitost psychologie ve výzkumu a na její význam do budoucna. Jsou zde zahrnuty ukázky a videa z významných experimentů, například výzkumu Solomona Asche, Stanleyho Milgrama či Philipa Zimbarda.

Pro školy je připravena naše prezentace. Dále je možnost si vybrat z dalších doprovodných prezentací s různými tématy. Pokud školy považují za důležité poukázat na problémy, které řeší psychologie, a chtějí je vysvětlit a předejít jim, mohou si vybrat konkrétně zaměřená témata, například prezentaci o poruchách příjmu potravy.
 

Realizace a průběh projektu

Prezentování projektu proběhne nejen na vybraných školách v Olomouci, ale také na dalších školách v ČR. Po prezentaci daných témat budou mít studenti prostor pro otázky či diskuzi. 
 

Výsledky projektu - zpětná vazba

Důležitá je pro nás především zpětná vazba. Proto jsme vytvořili dotazníky, ze kterých zjistíme, jaký názor na psychologii měli studenti před prezentací a po ní. Poznáme tak, zda se nám podařilo odhalit největší skrytou část ledovce v hlubinách oceánu.
 

Cíle projektu

  • vyvrátit zažité domněnky a představy o psychologii
  • vysvětlit cíle a okruhy psychologie
  • popsat, kde všude se psychologie využívá a kde může najít uplatnění
  • popsat práci psychologa, vysvětlit si, kde se může psycholog realizovat
  • poukázat na psychlogii jako na vědu, která se rovněž zabývá výzkumy
  • poukázat na zajímavé objevy, výzkumy a experimenty v psychologii
  • na pozici přednášejícího získá student zkušenosti s prezentováním vlastního tématu pro širší veřejnost
  • přednášející získá zkušenost, jak přiblížit lidem téma, na které je nahlíženo pouze z jednoho úhlu pohledu, z více stran s možnostmi argumentace
 

12752072_1017525358319375_1246293905_o.jpg

 

 

Kontaktní osoba:
Jakub Pisklák
jakub.pisklak01@upol.cz
Soubory ke stažení:
Registrace Registrace je ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Kontaktní osoba:
Jakub Pisklák
jakub.pisklak01@upol.cz