Základní info

Česká asociace studentů psychologie, z. s. (ČASP) je dobrovolným sdružením studentů a absolventů psychologie a dalších přizvaných osob působícím na území České republiky. Posláním ČASP je hájit zájmy studentů psychologie a vytvářet zázemí pro jejich činnost. ČASP se snaží o budování dobrého jména psychologie a rozšiřování poznatků z oblasti psychologie s cílem vytvoření pevného postavení této vědy a slouží jako platforma pro studenty a absolventy psychologie, díky níž mohou sdílet své zkušenosti, vědomosti a nápady a zároveň je realizovat.

ČASP je členem Evropské federace psychologických studentských asociací a České rady dětí a mládeže, se kterými rozvíjí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie a profesními organizacemi psychologů, podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. ČASP pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci (viz Konference ČASP). V současné době je ČASP aktivní na pobočkách v Brně, Českých Budějovících, Olomouci, Ostravě a Praze.
 

ČASP

  • Je národní asociací studentů psychologie
  • Spojuje studenty psychologie
  • Organizuje konference, kurzy a semináře
  • Poskytuje sekundární vzdělávání
  • Rozvíjí schopnosti a kompetence
  • Baví

Hlavní cíle ČASP

  • Podílet se na vzdělávání široké veřejnosti, podporovat její rozvoj a rozšiřovat její povědomí v oblasti psychologie.
  • Aktivně spolupracovat s dalšími národními a mezinárodními studentskými organizacemi.
  • Rozvíjet vzájemnou spolupráci s odbornou veřejností, profesními organizacemi psychologů a dalšími institucemi.
  • Spojovat studenty a absolventy psychologie, umožnit jim sdílet zkušenosti a vědomosti, a přispívat tak k jejich osobnímu rozvoji, vzdělávání a profesnímu růstu.

 

Novinky
   13. 5. 2017

Som psychológ - a čo teraz?

Zveme Vás na konferenci "Som psychológ - a čo teraz?", která se uskuteční 25. - 26. května 2017 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v... Více 
   22. 4. 2017

ČASP Trička - ty musíš mít :)

Jsi hrdý na to, že jsi členem ČASP? Ukaž to všem na svém tričku! Konečně si můžeš zakoupit tričko či tílko s logem naší organizace.Více 
   28. 11. 2016

Aktuální problémy v různých oblastech psychologické praxe

Obracíme se na vás s probou o vypnění dotazníku reflektujícího vaši psychologickou praxi. Výzkum naleznete zde.Více