Základní info

Česká asociace studentů psychologie, z. s. (ČASP) je dobrovolným sdružením studentů a absolventů psychologie a dalších přizvaných osob působícím na území České republiky. Posláním ČASP je hájit zájmy studentů psychologie a vytvářet zázemí pro jejich činnost. ČASP se snaží o budování dobrého jména psychologie a rozšiřování poznatků z oblasti psychologie s cílem vytvoření pevného postavení této vědy a slouží jako platforma pro studenty a absolventy psychologie, díky níž mohou sdílet své zkušenosti, vědomosti a nápady a zároveň je realizovat.

ČASP je členem Evropské federace psychologických studentských asociací a České rady dětí a mládeže, se kterými rozvíjí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie a profesními organizacemi psychologů, podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. ČASP pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci (viz Konference ČASP). V současné době je ČASP aktivní na pobočkách v Brně, Českých Budějovících, Olomouci, Ostravě a Praze.
 

ČASP

  • Je národní asociací studentů psychologie
  • Spojuje studenty psychologie
  • Organizuje konference, kurzy a semináře
  • Poskytuje sekundární vzdělávání
  • Rozvíjí schopnosti a kompetence
  • Baví

Hlavní cíle ČASP

  • Podílet se na vzdělávání široké veřejnosti, podporovat její rozvoj a rozšiřovat její povědomí v oblasti psychologie.
  • Aktivně spolupracovat s dalšími národními a mezinárodními studentskými organizacemi.
  • Rozvíjet vzájemnou spolupráci s odbornou veřejností, profesními organizacemi psychologů a dalšími institucemi.
  • Spojovat studenty a absolventy psychologie, umožnit jim sdílet zkušenosti a vědomosti, a přispívat tak k jejich osobnímu rozvoji, vzdělávání a profesnímu růstu.

 

Novinky
   9. 10. 2017

Volby do Předsednictva ČASP 2017

Toto ustanovení je platné pro volby do Předsednictva ČASP v roce 2017. Kandidovat ve volbách do Předsednictva ČASP v roce 2017 je možné na následující pozice:  Prezident... Více 
   1. 8. 2017

Projekt SPOLU je nyní pod záštitou NÚDZ!

Projekt SPOLU by rád oznámil novinku!!!Od 1.8.2017 se stal projektem SPOLKU NÚDZ, což je nezisková organizace zřízená při Národním ústavu duševního zdraví! Naše spolupráce... Více 
   13. 5. 2017

Som psychológ - a čo teraz?

Zveme Vás na konferenci "Som psychológ - a čo teraz?", která se uskuteční 25. - 26. května 2017 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v... Více