Volební zpráva

| 4. 11. 2016
Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám polební zprávu z voleb do Předsednictva ČASP 2016.
Vážené členky, vážení členové, přinášíme vám polební zprávu z voleb do Předsednictva ČASP 2016. Zpráva z voleb je ke stažení zde. Přehlede přinášíme i níže:

Prezident ČASP Bc. Ondřej Vávra v zastoupení Generálního tajemníka Bc. Lucie Reichové, potvrzuje, že volby do Předsednictva ČASP pro volební období 2017 proběhly v souladu s platnými Stanovami ČASP i dalšími vnitřními předpisy a nařízeními. Volby do Předsednictva ČASP jsou tedy platné.
 
Voleb do Předsednictva ČASP se zúčastnilo celkem 247 členů ČASP, z toho se někteří zdrželi u některých pozic hlasování. Na pozice Prezidenta, Tajemníka a Finančního manažera ČASP volili všichni členové ČASP, na pozice Manažerů poboček pak pouze členové příslušné pobočky.

Na pozici Prezidenta ČASP byla 132 hlasy zvolena Tereza Bydžovská, Martin Vencel obdržel 102 hlasů.
Na pozici Tajemníka ČASP byla 195 hlasy zvolena Katarína Trošoková.
Na pozici Finančního manažera ČASP byla 194 hlasy zvolena Edita Fedorková.
Na pozici Manažera pobočky Brno byla 57 hlasy zvolena Vlaďka Tomková​.
Na pozici Manažera pobočky Olomocu byla 59 hlasy zvolena Veronika Kocmanová, Mikuláš Toman získal 44 hlasů.
Na pozici Manažera pobočky Ostrava byla 28 hlasy zvolena Tereza Macurová​.
Na pozici Manažera pobočky Praha byl 36 hlasy zvolen Jaroslav Krpec​.
 
V Olomouci dne 4. 11. 2016                                                                      

Bc. Ondřej Vávra
prezident ČASP