Som psychológ - a čo teraz?

| 13. 5. 2017
Zveme Vás na konferenci "Som psychológ - a čo teraz?", která se uskuteční 25. - 26. května 2017 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Jedním z hlavních organizátorů konference je Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP).
SASAP-(4).png


Pozváni jsou všichni studenti a absolventi psychologie, kteří mají zájem dozvědět se více o současných možnostech profesního růstu v oblasti psychologie a setkat se s významnými osobnostmi psychologie na Slovensku, ale také s dalšími (ne) obyčejnými lidmi - odborníky z příbuzných oblastí, či absolventy psychologie, kteří jsou ochotni podělit se se svými zkušenostmi.

Konferenci organizuje Slovenská asociace studentů a absolventů psychologie ve spolupráci s Filozofická fakulta UPJŠ a její katedrou psychologie. Odbornou garanci zabezpečuje prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc, vedoucí katedry.

Účastníci konference se prostřednictvím přednášek a posterů dozvědí aktuální informace nejen o možnostech uplatnění se na trhu práce, ale také o příležitostech dalšího vzdělávání studentů i absolventů psychologie. Budou mít možnost seznámit se s několika organizacemi a diskutovat o různorodých směrech v psychologické praxi. Také budou mít příležitost účastnit se na workshopech, kde se pod vedením odborníků blíže seznámí s konkrétními tématy a terapeutickými směry.

Web konference: konf.sasap.sk/

Událost na FB: www.facebook.com/events/627266287478060/


SASAP-logo.png