Identita české psychoterapie

| 4. 4. 2016
V pořadí již čtvrtá konference, kterou pořádá Česká asociace pro psychoterapii. Její pořadatelé si vzali za cíl přátelským způsobem mapovat, definovat a ohraničovat území české psychoterapie. Chtějí se podpořit ve společné cestě k odpovědné, vzdělané a kompetentní psychoterapii pohledem do zrcadla evropského kontextu, neurověd, výzkumu a práva. A také se podívat na odraz psychoterapie pohledem veřejného prostoru a těch, s nimiž sdílíme péči o lidské bytí (psychologie, medicína, teologie, filozofie aj.).
Pozvání přijali:
  • John Norcross:  profesor na University of Scranton, spoluautor vynikající knihy Psychoterapeutické systémy
  • Alfred Pritz: spoluzakladatel a generální sekretář Evropské asociace pro psychoterapii
  • František Koukolík: neurolog, vedoucí Laboratoře lidských prionových chorob, člen vědecké rady 3. lékařské fakulty UK v Praze

Bližší informace, program a přihlášku najdete a stránkách http://czap.cz/konference/.