Důležité upozornění

| 21. 11. 2016
Vážené členky, vážení členové, čtěte!
Vážené členky, vážení členové,

v souvislosti se změnou stanov a zákonnými povinnostmi bychom Vás rádi touto cestou požádali o vyplnění písemné přihlášky (zápisového listu člena) ke členství v ČASP. Přihlášku naleznete zde, případně je ke stažení na v sekci O nás / Dokumenty pod názvem Zápisový list člena ČASP. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu ČASP (Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, 771 80 Olomouc) či odevzdejte viceprezidentovi vaší pobočky (v Olomouci je možno využít rovněž schránky naproti kanceláře paní Molnárové, v Praze rovněž Ambasadory a dále dle domluvy). Upozorňujeme, že vyplnění a odevzdání písemné přihlášky je povinné a v případě jejího nevyplnění vás nebudeme moci dále evidovat jako člena. Pokud jste zároveň členy některého týmu ČASP či máte o členství v něm zájem, uvedené rovněž do Zápisového listu vypište.

Omlouváme se za komplikace, ale uvedené vyplývá ze zákonných změn a s nimi související změnou stanov ČASP.

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné podzimní dny.

Za Předesednictvo ČASP,

Bc. Ondřej Vávra

prezident ČASP