Kurz Kompletní krizové intervence - I.běh

Pobočka: Olomouc
Místo konání: Katedra psychologie, Vodární 6, Olomouc
Datum: 29. 9. - 13. 5. 2018
Čas: pátek 14-20, sobota 8,30-13,30+15-19,15, neděle 8,30-13,30
Rozsah kurzu: 150 hodin
Celkem volných míst: 19 + 2 náhradníků
Lektor: D-centrum Liberec

Přihlašování od: 21. 6. 2017
Přihlašování do: 21. 6. 2017

Cena pro členy: 15900,- Kč
Cena pro nečleny: 18285,- Kč
Přihlašování bude spuštěno ve středu 21.6. v 16 hodin!

V kurzu   využíváme  kombinace  teoretických a praktických  bloků s větším  důrazem na praktickou  část.  Témata  a  jednotlivé  techniky  obvykle  přizpůsobujeme na místě požadavkům  a  potřebám  jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich  zkušenosti a  očekávání.  Program rovněž   flexibilně  upravujeme  dle  únavy a  energie skupiny. V úvodu obdrží každý účastník  skripta Kompletní krizová intervence. 
Akreditace: MPSV – odborné vzdělávání
 
Rozsah: 150hod   + zkouška
Rozložení:  5 modulů po 24hod + závěrečný modul 16hod + 14hod skupinová práce mezi moduly

Časové schéma: pátek  od 14,00hod  do neděle  do 13,30hod; závěrečný  modul končí v sobotu  večer, v neděli  budou probíhat  zkoušky
 
Obsah kurzu:
 • Vymezení Ki a  TKI  dle zákona o soc. službách
 • Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací
 • Fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy  a fáze krizové intervence
 • Typologie klientů v KI
 • Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování  a ukončování kontaktu
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rozdíly při vedení  KI tváří v tvář  a TKI
 • Práce s emocemi v  KI
 • Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář
 • Jednání s agresivním klientem tváří v tvář – sebeobrana v  KI
 • Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika
 • Krizová intervence u dětí a dospívajících
 • Krizová intervence u seniorů
 • Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů -  práce s rodinou v KI
 • Vývojové krize
 • Sexuální problematika
 • Psychopatologie, závislosti
 • KI u psychotických klientů
 • Sociálně právní otázky
 • Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN
 • Trauma
 • Práce se suicidálním klientem
 • Problematika truchlení a umírání
 • KI s více klienty, KI s rodinou
 • Využití práce s tělem v KI
 • Teologické otázky v KI
 • Prevence  vyhoření, psychohygiena
 • Supervize, intervize
 
Lektorský  tým: Kolářová Vendula Mgr., Svobodová Zdeňka Mgr., Šivicová Gabriela MUDr.,  Svačinová Šárka DiS.,  Anna Jirsáková Mgr., PhDr. Teplanská Jana
 
Forma: interaktivní  výklad,  brainstorming, modelování  rozhovorů a  situací,  sebezkušenostní  techniky,  kasuistiky,  nácviky prvků práce s tělem
 
Termíny:
1. modul: 29.9.-1.10.2017
2. modul: 24.-26.11.17
3. modul: 15.-17.12.17
4. modul: 16.-18.2.18
5. modul: 23.-25.3.18
6. modul: 11.-13.5.18

Závěrečná zkouška: 13.5.2018

Poplatek 500,- Kč za závěrečnou zkoušku je započítán v ceně kurzu.
Nejpozdější datum platby: 1. 9. 2017

*Platbu zašlete na účet ČASP 2000088670/2010 nejpozději do 1. 9. 2017.

Kontaktní osoba:
Tomáš Bok
tomas.bok@gnj.cz
605 191 847
Soubory ke stažení:
Registrace Registrace je ukončena.
*Platbu zašlete na účet ČASP 2000088670/2010 nejpozději do 1. 9. 2017.
Kontaktní osoba:
Tomáš Bok
tomas.bok@gnj.cz
605 191 847