Kurz Kompletní krizové intervence

Pobočka: Praha
Místo konání: Praha
Datum: 22. 9. - 15. 4. 2018
Rozsah kurzu: 150hod
Celkem volných míst: 18 + 2 náhradníků
Lektor: D-centrum Liberec

Přihlašování od: 25. 6. 2017
Přihlašování do: 31. 8. 2017

Cena pro členy: 17000,- Kč
Cena pro nečleny: 19550,- Kč
V kurzu   využíváme  kombinace  teoretických a praktických  bloků s větším  důrazem na praktickou  část.  Témata  a  jednotlivé  techniky  obvykle  přizpůsobujeme na místě požadavkům  a  potřebám  jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich  zkušenosti a  očekávání.  Program rovněž   flexibilně  upravujeme  dle  únavy a  energie skupiny. V úvodu obdrží každý účastník  skripta Kompletní krizová intervence. 

Termíny kurzu: 
1. modul: 22.- 24.9.17
2. modul: 20.- 22.10.17
3. modul: 24.- 26.11.17
4. modul: 12.- 14.1.18
5. modul: 23.- 25.2.18
6. modul: 13.-15.4.18
Přihlašování začíná 25.6 2017 od 18:00!

Rozložení:  5 modulů po 24hod + závěrečný modul 16hod + 14hod skupinová práce mezi moduly
Časové schéma: pátek  od 14,00hod  do neděle  do 13,30hod, závěrečný  modul končí v sobotu  večer, v neděli  budou probíhat  zkoušky

Akreditace: MPSV – odborné vzdělávání

V ceně je zahrnuta i závěrečná zkouška,
která bude probíhat 15.4 2018.

Obsah kurzu:
 • Vymezení Ki a  TKI  dle zákona o soc. službách
 • Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací
 • Fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy  a fáze krizové intervence
 • Typologie klientů v KI
 • Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování  a ukončování kontaktu
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rozdíly při vedení  KI tváří v tvář  a TKI
 • Práce s emocemi v  KI
 • Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář
 • Jednání s agresivním klientem tváří v tvář – sebeobrana v  KI
 • Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika
 • Krizová intervence u dětí a dospívajících
 • Krizová intervence u seniorů
 • Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů -  práce s rodinou v KI
 • Vývojové krize
 • Sexuální problematika
 • Psychopatologie, závislosti
 • KI u psychotických klientů
 • Sociálně právní otázky
 • Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN
 • Trauma
 • Práce se suicidálním klientem
 • Problematika truchlení a umírání
 • KI s více klienty, KI s rodinou
 • Využití práce s tělem v KI
 • Teologické otázky v KI
 • Prevence  vyhoření, psychohygiena
 • Supervize, intervize


 
Nejpozdější datum platby: 31. 7. 2017

*Platbu zašlete na účet ČASP 2000088670/2010 nejpozději do 31. 7. 2017.

Kontaktní osoba:
Markéta Pešoutová
kkipraha@gmail.com
604860923
Soubory ke stažení:
Registrace Registrace je ukončena.
*Platbu zašlete na účet ČASP 2000088670/2010 nejpozději do 31. 7. 2017.
Kontaktní osoba:
Markéta Pešoutová
kkipraha@gmail.com
604860923