FAQ

1. Kdo se může stát členem ČASP?
ČASP rozlišuje několik typů členství. Obecně však platí, že členem ČASP se může stát každá fyzická osoba studující v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu psychologie na kterékoliv vysoké škole v České republice, která se ztotožňuje se stanovami ČASP. 
2. Jaké jsou typy členství v ČASP?
ČASP rozlišuje následující typy členství:

Pasivní člen
Pasivním členem ČASP se může stát každá fyzická osoba studující v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu psychologie na kterékoliv vysoké škole v České republice, která se ztotožňuje se stanovami ČASP.

Aktivní člen
Aktivním členem ČASP se může stát každý pasivní člen, který podá žádost o zapojení do vybraného týmu vedoucímu daného týmu na příslušné pobočce ČASP.

Pokročilý člen
Pokročilým členem ČASP se automaticky stává každý aktivní člen, který po dobu minimálně 3 měsíců působil na pozici člena týmu na příslušné pobočce ČASP. 

Alumni
Alumni ČASP se stává každý aktivní, pokročilý člen, který úspěšně ukončil svá vysokoškolská studia ve studijním programu psychologie.

Čestný člen
Čestným členem ČASP se stává ta fyzická osoba, která se významně zasloužila o rozvoj ČASP či na poli vědy, a kterou schválí Předsednictvo na základě jejího předchozího souhlasu.
3. Jak se mohu stát členem ČASP?
Pasivním členem ČASP se stáváte po registraci na webových stránkách ČASP, vyplnění písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Více naleznete v sekci Zapoj se!
4. Jaké jsou výhody členství v ČASP?
 • Jako člen ČASP se můžete účastnit akcí, vzdělávacích kurzů, konferencí a seminářů pořádaných ČASP za zvýhodněnou cenu.
 • Máte možnost se podílet na chodu asociace a naplňovat její cíle.
 • Jako člen ČASP jste zároveň členem EFPSA (Evropské federace psychologických studentských asociací) a ČRDM (České rady dětí a mládeže) a můžete využívat jejich výhod, slev a dalších benefitů.
 • ČASP je silnou organizací úzce spolupracující s profesními psychologickými asociacemi či katedrami psychologie a jako taková vm poskytuje odpovídající pomoc a zastupuje vás v jednání s těmito orgány.
 • Jako člen ČASP máte možnost rozvíjet vlastní schopnosti a kompetence.
 • ČASP vám poskytuje kvalitní zkušenost pro budoucí profesní kariéru.
5. Jaká je aktuální výše členské příspěvku?
Od roku 2017 došlo ke změně výše příspěvku i jeho platnosti.
Nyní je členství hrazeno každý rok a výše členské příspěvku stanovena následovně:
 •  
 • Od ledna 2017 - 100 Kč pro členy, kteří se přihlásí do srpna 2017 (platnost příspěvku do konce září 2017).

Od září 2017 je výše příspěvku 150 Kč (platnost již bude klasicky roční)

Pro studenty doktorského programu je členství v ČASP, z.s. zdarma.
6. Co mám dělat, když se nemohu zúčastnit kurzu, na který jsem se přihlásil/a a již jsem ho zaplatil/a?
V případě, že u vás tato situace nastane, kontaktujte pořadatele samotného kurzu nebo finančního manažera. Následně vám bude zpět vyplacena odpovídající částka podle platných Obchodních podmínek, viz sekce dokumenty.
7. Jaká je vnitřní struktura vedení ČASP?
Činnost asociace řídí předsednictvo, které tvoří:
 • Prezident
 • Manažeři poboček ČASP
 • Manažer financí a
Tajemník
8. Jak se mohu dostat do vedení ČASP?
Členem předsednictva asociace se můžete stát po splnění podmínek daných Stanovami ČASP a případném úspěchu ve volbách, které probíhají jednou ročně. Pro více informací si zde stáhnětě Stanovy ČASP. 
9. Mám nápad na nový projekt či vzdělávací akci. Na koho se mohu obrátit?
V případě, že chcete realizovat vlastní projekt či uspořádat vzdělávací akci nebo kurz, kontaktujte Manažera své pobočky, který s vámi probere vše potřebné. Kontakty naleznete zde.